17 noiembrie 2020 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 505/2020) ( retrimis comisei ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 505/2020; procedură de urgenţă. Sunt 15 poziţii cu amendamente admise. Dacă din partea Guvernului României doreşte cineva? Nu doreşte nimeni. Pentru prezentarea raportului, Comisia pentru agricultură. Vă rog.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020. Principalele intervenţii legislative vizează stabilirea cadrului legislativ primar pentru contractarea activităţilor sanitar-veterinare de interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar, de către medicii veterinari de liberă practică, stabilirea condiţiilor specifice pentru atribuirea, derularea şi încetarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi sanitar-veterinare publice, precum şi stabilirea condiţiilor specifice pentru decontarea acestora. În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii... La dezbateri generale? Da. Vă rog.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Cu menţiunea, pentru corectura de tehnică legislativă, la pagina 51 din raportul Comisiei pentru agricultură, la Anexa nr. 1, sintagma "la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020" se înlocuieşte cu sintagma "la prevederi specifice". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Florin Roman. Vă rog să trimiteţi şi colegilor de la Secretariatul general această modificare. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Doamnă preşedinte, Întrucât Legea de aprobare a Ordonanţei a fost modificată substanţial la nivelul Comisiei pentru agricultură şi aceste modificări produc un impact bugetar foarte, foarte serios, practic e o multiplicare cu 5 a acelei sume de 10.000 de lei pe medic concesionar dată de către Guvern prin ordonanţă de urgenţă, iar în comisie nu se indică şi sursa de finanţare, vă solicit retrimiterea la comisie a acestui proiect de pe ordinea de zi, pentru o săptămână, astfel încât să putem discuta cu cei de la DSV şi de la Ministerul Agriculturii ce se poate, din punct de vedere financiar, dacă se poate mai mult sau nu. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnule Alfred Simonis, doriţi să interveniţi, că nu vă văd de un televizor, de un ecran.

Alfred - Robert Simonis Micşoraţi televizoarele! Bună ziua! Grupul PSD va vota împotriva acestei propuneri de retrimitere.

Carmen-Ileana Mihălcescu USR? Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul USR susţine retrimiterea acestui proiect la comisie.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Grupul PMP?

Ionuţ Simionca Iniţial se dădeau 10.000 de lei pentru medicii veterinari şi în comisie s-a ridicat de cinci ori acea sumă. Deci acelaşi lucru. Aşa că şi noi susţinem retrimiterea la comisie.

Carmen-Ileana Mihălcescu UDMR?

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Grupul UDMR susţine retrimiterea. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. O să trecem atunci la vot. Să înceapă votul, vă rog. (Vot electronic la distanţă.)

Corneliu-Florin Buicu Florin Buicu, Grupul PSD, împotrivă.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, împotrivă.

Adrian Solomon Adrian Solomon, PSD, împotrivă.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Vrăjitoru Sorin, PSD, împotrivă.

Violeta Răduţ Violeta Răduţ, Grupul PSD, împotrivă.

Karmencita Pricop Pricop Karmencita, Grupul PSD, împotrivă.

Ilie Toma Toma Ilie, PSD, împotrivă.

Constantin Avram Avram Constantin, ALDE, abţinere.

Pavel Popescu Pavel Popescu, PNL, pentru.

Sándor Bende Bende Sándor, UDMR, pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Haideţi să luăm colegii de acasă, la telefon! Domnul Dumitru Lupescu.

Dumitru Lupescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Votez pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Sorin Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Bună ziua! Votez pentru retrimitere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Ioan Sorin Roman.

Ioan Sorin Roman Votez împotriva retrimiterii.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Cupă Ion.

Ion Cupă Votez împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Silviu Dehelean.

Silviu Dehelean Votez pentru retrimitere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Emanuel Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Votez pentru retrimitere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Împotriva retrimiterii.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Cezar Preda.

Cezar-Florin Preda Votez pentru retrimitere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Terea Ioan.

Ioan Terea Votez împotrivă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Barna Ilie.

Ilie Dan Barna Votez pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Ursu Răzvan.

Răzvan-Ion Ursu Bună ziua, doamnă preşedinte! Votez împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Colegii din sală, vă rog. Mai e cineva din sală? Bun. Proiectul a fost retrimis la comisie, cu... 79 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă şi două abţineri. Mai departe.