4 decembrie 2017 – Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm cu prezentarea interpelărilor. Domnul Mihăiţă Vîrză este? Vă rog.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, doamnă preşedinte. Subiectul interpelării este procesul de monitorizare şi de evaluare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. Conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020, incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome presupune o abordare integrantă, un proces planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea şi implementarea de strategii, politici publice, programe şi proiecte specifice. Scopul strategiei este incluziunea socioeconomică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, şi asigurarea de şanse egale, prin iniţierea şi implementarea unor politici şi programe publice în domenii precum educaţia, formarea profesională şi ocuparea forţei de muncă, sănătatea, locuirea şi mica infrastructură culturală, infrastructura socială, prevenirea şi combaterea discriminării. Guvernul României a considerat, pe bună dreptate, incluziunea socială a romilor, un aspect care trebuie reflectat în mai multe domenii de activitate de pe agenda fiecărei instituţii publice centrale şi locale, implementarea politicilor şi programelor publice specifice necesitând implicarea autorităţilor publice centrale şi locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile, în activităţi care vizează creşterea incluziunii socioeconomice. Potrivit Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020, asigurarea monitorizării şi evaluării acesteia este garantată de Comitetul Interministerial de monitorizare şi evaluare a strategiei, format din reprezentanţii instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea strategiei, la nivel de secretar de stat. Având în vedere cele enunţate mai sus, vă rog să aveţi amabilitatea de a dispune transmiterea în scris a următoarelor documente: Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Călin Matei este? O depune. Domnul Claudiu-Iulius Năsui? Nu este. Va depune în scris. Domnul Silviu Dehelean? Depune în scris. Domnul Corneliu Bichineţ? Depune în scris. Doamna Adriana Săftoiu? Sunteţi înscrisă pe lista de întrebări şi interpelări... nu. Domnul Marius Bodea, de la PNL? Depune în scris. Doamna Mara Mareş depune în scris. Domnul Matei-Adrian Dobrovie depune în scris. Domnul Robert Turcescu depune în scris. Domnul Adrian-Mihăiţă Todoran depune în scris. Domnul Marius Paşcan? Nu este. Depune în scris. Doamna Bianca Gavriliţă? Depune în scris. Domnul Ilie Toma? Vă rog.

Ilie Toma Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Interpelările depuse au fost mai multe, dar voi da citire uneia foarte importante pentru judeţul Hunedoara, pentru municipiul Hunedoara, care este adresată ministrului afacerilor interne. Stimată doamnă ministru, La nivelul municipiului Hunedoara funcţionează Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, în baza prevederilor Ordonanţei nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, cât şi de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, potrivit art. 5 lit. a) din O.G. nr. 84/2001, în sistem de ghişeu unic, activităţi reglementate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 1160/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, din 10 aprilie 2006... Voi trece mai departe... concret... Faţă de cele menţionate mai sus şi ţinând seama de Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul şi de prevederile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, s-a solicitat Direcţiei Generale de Paşapoarte să ne comunice specificaţiile tehnice, în vederea achiziţionării echipamentelor pentru preluarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice, potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 248/2005, precum şi furnizării acestora de echipamente, întrucât există aprobările autorităţilor administraţiei locale pentru achiziţionarea acestor echipamente din venituri de la bugetul local, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate în interesul cetăţenilor. Totodată, am solicitat sprijin de specialitate la instalarea sistemului şi punerea la dispoziţie, în mod gratuit, a software-ului pentru procesarea cererilor de paşapoarte simple electronice. Întrebarea pe care o voi adresa doamnei ministru - şi de fapt este o solicitare de a-mi comunica soluţia de rezolvare a acestei probleme, de eliberare a paşapoartelor simple pentru populaţia areal al municipiului Hunedoara, în jur de 100.000 de locuitori. Pentru a veni în sprijinul celor aproximativ 100.000 de cetăţeni, locuitori ai arealului municipiului Hunedoara, vă rog respectuos să ne sprijiniţi în demersurile noastre pentru a implementa, în cel mai scurt timp posibil, la nivelul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Hunedoara, sistemul pentru preluarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate în interesul dumnealor şi, totodată, să ne comunicaţi paşii care trebuie urmaţi, în conformitate cu prevederile legale, pentru ca acest program să fie efectiv funcţional în cel mai scurt timp posibil, până în ajunul sărbătorilor de iarnă 2017, deoarece foarte multe persoane care locuiesc în afara graniţelor României se vor întoarce în ţară, în vacanţa de iarnă, şi vor solicita aceste servicii. Vă solicit răspuns scris şi verbal. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Continuăm cu doamna Oana Bîzgan. Nu este. Depune 3 interpelări, în scris. Domnul Laurenţiu Nistor? Depune. Doamna Natalia Intotero? De asemenea. Domnul Pavel Popescu? La fel. Domnul Cristian Buican? Depune. Domnul Florinel Stancu? Depune. Domnul Ionuţ Simionca? Domnul Dan Rădulescu? Doamna Lavinia Cosma? Depune în scris. Domnul Cristian Ghinea? Depune. Domnul Adrian-Claudiu Prisnel? Nu. Doamna Cătălina Bozianu? Domnul Ştefan-Ovidiu Popa? Vă rog.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc. Stimate colege, Stimaţi colegi, Interpelarea mea de astăzi este adresată domnului prim-ministru Mihai Tudose şi are ca subiect "cetăţenii afectaţi de calamităţile naturale din comuna Alunu, judeţul Vâlcea". Stimate domnule prim-ministru, În luna iunie a cestui an, în comuna Alunu din judeţul Vâlcea s-au produs alunecări ale haldei de steril, care au distrus o parte dintr-un drum, zeci de hectare arabile şi de pădure şi au ras de pe faţa pământului gospodăriile şi casele a 8 familii, care acum nu mai au o locuinţă şi stau prin vecini, în centre sociale sau în locuinţe modulare. Despăgubirile pentru familiile afectate au fost estimate la aproape 3,2 miliarde de lei, în total. Persoanele afectate au întreprins demersuri colective la autorităţile locale şi judeţene. Atât autorităţile judeţene competente, cât şi reprezentatul Guvernului în teritoriu - în speţă, Prefectul judeţului Vâlcea - au înştiinţat autorităţile centrale, în scris, despre această problemă, dar nu s-a primit niciun răspuns, nici măcar nu a fost indicat ministerul abilitat pentru a face aceste despăgubiri. Vă aduc la cunoştinţă că ultima informare a fost transmisă la dat de 22 octombrie 2017. De asemenea, dacă rezolvarea acestei probleme este deja în desfăşurare sau dacă există un plan, vă rog să-mi comunicaţi care este termenul până la care consideraţi că se va rezolva, cel puţin estimativ. Dacă nu există încă soluţii, vă rog, domnule prim-ministru, să încercăm cu toţii să depunem toate diligenţele necesare pentru a-i ajuta pe locuitorii comunei Alunu să iasă din această situaţie deloc plăcută. Vă mulţumesc. Ştefan-Ovidiu Popa, deputat al PSD, Vâlcea.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Florin-Claudiu Roman? Depune în scris. Domnul Nicolae-Daniel Popescu? Doamna Mădălina Prună? Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. Am depus 4 interpelări - una este adresată ministrului afacerilor interne, una este adresată ministrului educaţiei naţionale, una este adresată ministrului transportului, iar cea pe care o voi prezenta este adresată domnului ministru al sănătăţii Florian Bodog şi se referă la situaţia Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj Napoca. Domnule ministru, Supunem atenţiei dumneavoastră necesitatea susţinerii continuării activităţii ICUTR care, deşi în prezent se află într-o situaţie de criză, este sustenabil financiar, pe termen mediu şi lung. Activitatea ICUTR a ajuns recunoscută nu doar pe plan naţional, dar şi pe plan internaţional, prin articolele publicate şi prin participările la congrese, cu numeroase premiere care au demonstrat determinismul colectivului ICUTR de a desfăşura o activitate de elită, activitate medicală în folosul oricărui cetăţean al României. În prezent, ICUTR este singurul furnizor de servicii de sănătate legate de transplantul renal pentru regiunile - centru, vest şi nord-vest ale României. Potenţialul de transplant renal este de 100-150 de transplantări renale anual, ceea ce situează ICUTR între unităţile de elită din Europa. Cu toate că a fost crescut ICM-ul obţinut în ICUTR, finanţarea activităţii se realizează tot în baza indicatorilor de performanţă dezastruoşi, realizaţi în anul 2016. Această situaţie nu va putea fi corectată mai devreme de luna aprilie 2018, indiferent de eforturile depuse. Având în vedere procesul de derulare a executării silite, s-a ajuns în situaţia critică de a se bloca, efectiv, conturile instituţiei, atât din băncile comerciale, cât şi cele din Trezorerie. În cazul în care nu se vor plăti sume semnificative din totalul datoriei, ICUTR va ajunge în situaţia de a avea toate conturile din Trezorerie blocate şi, pe cale de consecinţă, blocată întreaga activitate. Domnule ministru, care sunt măsurile necesare pentru a salva ICUTR din situaţia dezastruoasă în care se află? Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Găvrilă Ghilea, domnul Nicolae Neagu, domnul Eugen Tomac, doamna Andreea Cosma, domnul Ioan Sorin Roman - au depus de asemenea în scris. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,21.