12 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PL-x 487/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe. Respinsele, da. (Vociferări.) V-am rugat, atunci când am început dezbaterea pe articole, să urmăriţi textul de lege, şi acolo unde vreţi să interveniţi, pe amendamentele respinse, să o faceţi. Deci v-am rugat să urmăriţi textul înainte! Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor; procedură de urgenţă; este vorba despre PL-x 487/2017. Reprezentantul Guvernului, vă rog frumos, prezentaţi punctul de vedere!

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, vă rog, prezentaţi raportul, domnule preşedinte. Comisia pentru administraţie.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate prin adresa nr. 487/2017 din 27 noiembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, asupra acestui proiect de lege. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 21 noiembrie 2017. La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: - avizul favorabil al Consiliului Legislativ; - avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; - avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor; - avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative, precum: - completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transpunerii Recomandării privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă, în scopul desemnării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, ca punct unic de contact, inclusiv cu stabilirea atribuţiilor care decurg din această calitate; - modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, prin care se propune trecerea cheltuielilor pentru plata specialiştilor din comisiile de examinare, din sarcina bugetului de stat, la furnizorii autorizaţi, luând în considerare faptul că beneficiarii programelor de formare achită furnizorilor autorizaţi contravaloarea programelor de formare. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege, în forma prezentată. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul deputat Ştirbu Gigel, din partea PNL? Nu. V-aţi înscris, domnule deputat. Domnul deputat Leoreanu Laurenţiu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da, mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul deputaţilor Partidului Naţional Liberal va susţine acest proiect de lege care are ca obiect de reglementare două modificări - o completare la Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, privind transpunerea acestei acestei Recomandări privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă, în sensul în care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile judeţene să devină puncte unice de contact, dar şi modificarea Ordonanţei nr. 129, în sensul în care cheltuielile pentru formatori, pentru specialiştii din comisiile de examinare să treacă din sarcina bugetului de stat în cea a furnizorilor autorizaţi, deoarece beneficiarii acestor programe de formare achită aceste programe şi astfel există modalitatea legală ca plata să se facă din contul acestor furnizori neautorizaţi. Aşadar, Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Seidler Cristian. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Da. Vă vom surprinde. De data aceasta vom sprijini şi noi acest proiect, dar nu se poate să nu remarc faptul că vorbim aici despre şomerii de lungă durată. Vă place sau nu, în afara graniţelor României trăiesc undeva la 3,5 sau 4 milioane de români care, dacă ar fi rămas în ţară în ultimii 27 de ani de guvernare preponderent social-democrată, ar fi fost acum şomeri de lungă durată, pentru că aşa aţi ştiut să trataţi sănătatea, încât i-aţi determinat să plece, aşa aţi ştiut să trataţi învăţământul, încât i-aţi determinat să plece, despre piaţa forţei de muncă nu mai vorbesc! Punctul 2 al acestei legi, cel referitor la formarea profesională a adulţilor - este necesară, pentru că Legea de aprobare a Ordonanţei nr. 96/2016 atât de profesionist a fost tratată în mod repetat în comisii, încât, într-un final, a fost declarată neconstituţională în întregime de Curtea Constituţională. Vă aduceţi aminte, era acel proiect de lege în care 38 de pagini de amendamente au fost votate în bloc. Ne aflăm în Parlamentul României, forul suprem de dezbatere, în care zeci de pagini de amendamente au fost adoptate în orb şi în bloc. Nu se poate să nu menţionăm acest lucru, de fiecare dată. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. (Aplauze.) Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.