16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (PL-x 453/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 10 2 . Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate; PL-x 453/2017; caracter ordinar; 14 amendamente admise şi 4 respinse. Pentru prezentarea raportului comun? Comisia pentru buget, doamna Bran, vă rog.

Ioana Bran Raport comun asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, trimis cu adresa PL-x 453 din 13 noiembrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, construcţii edificate pe acestea şi activităţilor economice autorizate. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor reunite sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, cu amendamente admise şi cu amendamente respinse prevăzute în Anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Stelian Ion. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Prima chestiune este de procedură. Aş dori să se facă următoarea corectură în raport. Nu a fost un vot dat cu unanimitate, ci a fost o majoritate de voturi. Colegii mei din USR au votat împotriva acestui proiect. Este proiectul prin care domnul senator Şerban Nicolae a propus - şi văd că această comisie a fost de acord - să se creeze un regim derogatoriu de la regimul fiscal, adică nişte paradisuri fiscale pentru prietenii care au afaceri în zona aceasta, cu cazinouri, în zona de comerţ. Se doreşte a se crea sau a se face pe insule existente sau a se crea anumite forme din acestea, prin acţiuni umane, adică cu utilaje îţi creezi practic nişte grinduri prin care să fii scutit de taxe şi impozite, să plăteşti mult mai puţin decât plătesc cetăţenii de rând. Problema este că preocuparea principală a Parlamentului în prezent pare a fi rezolvarea unor interese de grup, a unor interese ale unor găşti, nicidecum rezolvarea problemelor reale ale României. Votăm împotriva acestui proiect care este o ruşine la adresa cetăţenilor oneşti care plătesc taxe şi impozite, aşa cum ar trebui să plătească, şi care nu beneficiază în niciun fel de astfel de scutiri. Se fac scutiri doar pentru prieteni şi pentru afacerile lor. Votăm împotrivă. Şi vom susţine şi amendamentele. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aşa cum domnul Stelian Ion a susţinut, într-adevăr, cred că este o eroare materială. Nu s-a votat cu unanimitate de voturi acest proiect de lege. Grupul nostru parlamentar, de exemplu, s-a abţinut. Am avut mai multe amendamente pe care am încercat să le susţinem în cursul dezbaterilor în comisie, în cele două zile... trei zile, de fapt, de dezbatere, toate amendamentele noastre fiind respinse. Dintre acestea, voi susţine doar un singur amendament. Şi v-aş ruga să fiţi atenţi când conduceţi şedinţa. După punctul 5 de amendamente admise, ar urma un punct, un art. 4 alin. (2) care se regăseşte la punctul 2 de la amendamente respinse, pe care vom încerca să-l susţinem, pentru a proteja Delta Dunării şi ariile protejate de incidenţa acestei legi. Şi cred că este important să votaţi acest amendament. În funcţie de votul dumneavoastră va fi şi votul nostru la votul final. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu În regulă. Domnul Laurenţiu Leoreanu, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Anunţăm că Grupul PNL din Camera Deputaţilor va ataca la Curtea Constituţională, deoarece acest proiect de lege, din punctul nostru de vedere, încalcă cel puţin două elemente de constituţionalitate. 1. Principiul bicameralismului. Deoarece majoritatea amendamentelor au fost aduse şi discutate în Camera decizională, nefiind discutate şi în cealaltă Cameră. În al doilea rând, se încalcă art. 138 alin. (5), cu privire la asigurarea surselor de finanţare, în sensul în care nu sunt menţionate aceste surse şi impactul financiar, dat fiind faptul că în acest proiect se vine cu foarte multe scutiri de taxe şi cu facilităţi fiscale. Iată, este un mod prin care tunurile au început să se dea, prin lege, direct în Parlament. Acest lucru este foarte grav. Şi, aşa cum am spus, această propunere legislativă are elemente de neconstituţionalitate pe care le vom ataca la Curte. Drept pentru care Grupul deputaţilor PNL va vota împotriva acestui PL-x. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Stelian Ion? La amendamente nu ne-a venit rândul încă. Domnul Sorin Lazăr, de la PSD. Doriţi să interveniţi? Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Aşa cum ştiţi, am dezbătut în Comisia pentru buget, finanţe acest PL-x. Nu e vorba de a crea paradisuri fiscale, în niciun caz. Oricum, dacă vă referiţi la jocurile acestea, aşa cum ştiţi, au TVA 0. Era vorba doar de a facilita potenţialilor investitori nişte lucruri pentru a stimula turismul în România. Este vorba despre a merge exact anexa de la directivă şi a putea da nişte cote reduse de TVA celor care au activităţi prinse clar în anexa la directivă, nicidecum de alte lucruri care ar face obiectul unor contestaţii din partea celor care ar putea să conteste. PSD va vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2. Sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3. Sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 4. Sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 5. Deja avem un amendament respins. Domnule Márton, îl susţineţi? Vă rog. Art. 4.

Árpád-Francisc Márton Da. Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, La nr. crt. 5 avem un art. 4 cu un singur alineat, care vorbeşte despre "Regimul fiscal derogatoriu prevăzut de prezenta lege se aplică..." - şi spune la cine se aplică. Şi ar urma un alin. (2) care să prevadă la cine nu se aplică, care ar suna astfel: "Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică terenurilor prevăzute de Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările şi completările ulterioare, precum şi terenurilor care au un regim de arie naturală protejată".

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Márton Árpád. Vot, vă rog. Adoptat, cu 123 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Supun votului dumneavoastră, în integralitatea sa, art. 4, aşa cum rezultă el din raportul comisiei, şi cu amendamentul nou admis. Vot, vă rog. Adoptat, cu 88 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg fără opţiune. Mai departe. La nr. crt. 6. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La nr. crt. 7. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 8. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 9 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 9? Domnul Năsui. La articolul 8 aveţi? La nr. crt. 9, art. 8.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Nu, eu am la art. 9.

Carmen-Ileana Mihălcescu Eu eram la nr. crt. 9.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui La următorul am.

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu sunt obiecţii. Adoptat. La nr. crt. 10, art. 9. Da? Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Este vorba de articolul care stabileşte că aceste facilităţi se aplică numai jocurilor de noroc, şi anume, jocuri de noroc ce pot să se organizeze, "caracteristice cazinourilor, jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker." Deci chiar stabilim că e poker sau jocuri de bingo. Deci practic ni se specifică anume activităţi extrem de restrictive, extrem de discriminatoriu. Este un motiv pentru care credem că această lege este şi neconstituţională, pentru că nu poţi să faci asemenea precizări într-o lege, să le scuteşti doar pe acestea, şi noi propunem abrogarea, în integralitate, a acestui articol. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins. Vot, vă rog. Respins cu 56 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă. Supun votului dumneavoastră art. 9, aşa cum rezultă el din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat cu 79 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg fără opţiune. La nr. crt. 11 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 12, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 13, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 14, obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul merge la votul final.