6 iunie 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună dimineaţa, stimaţi colegi, colege. Vă cer scuze pentru întârziere, dar am avut Birou permanent reunit. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment şi-au înregistrat prezenţa 175. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. Îl cunoaşteţi, la ora 12,00 - vot final, urmat de şedinţa Biroului permanent al Camerei şi Comitetul liderilor. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de decizie... Procedură, domnul Simonis Alfred-Robert.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vă rog să supuneţi votului propunerea ca punctul 43 de pe ordinea de zi, şi anume, PL-x 556/2015, să fie adus pe poziţia 12. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 43 adus pe poziţia 12. Vot, vă rog. Domnul... O clipă, să termin, suntem în procedură de vot, imediat, domnule Varujan Vosganian. Deci 43 pe poziţia 12. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 9 împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu-şi exprimă votul. Adoptat. Domnul Varujan Vosganian.

Varujan Vosganian Vă rog ca Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 99 din 2006, care este la poziţia 74, să-l mutăm la poziţia 14. Este vorba despre Ordonanţa de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, care se referă la chestiunea băncilor pentru locuinţe.

Carmen-Ileana Mihălcescu De la poziţia 74 la poziţia 14. Vot, vă rog. Adoptat cu 115 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere. Domnul Victor Paul Dobre.

Victor Paul Dobre Doamnă preşedinte, Grupul PNL vă propune ca Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului, Pl-x 89/2018, de pe poziţia 40, să o mutăm pe poziţia 13, aşa cum am convenit cu colegii.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog, de la 40 pe 13. Cu 123 de voturi pentru, două împotrivă, 7 abţineri, un coleg care nu-şi exprimă votul, adoptat. Alte intervenţii dacă mai sunt pe procedură? Nu mai sunt.