21 octombrie 2019 – Discuţii procedurale în legătură cu ordinea de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Stelian Ion, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Vă solicit introducerea pe ordinea de zi de astăzi a Pl-x 237/2019. Este vorba de Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei, numită "Fără penali în funcţii publice". Este o iniţiativă cetăţenească semnată, dorită de peste un milion de români. Cu siguranţă că românii îşi doresc nişte funcţii publice în care să nu fie numite, să nu fie alese persoane cu probleme penale, cu condamnări penale. De altfel, toate partidele, cel puţin declarativ, şi-au asumat acest deziderat. Aşa încât nu văd motivul pentru care de peste un an de zile acest proiect zace în sertarele Parlamentului. Nu dorim să vă luăm prin surprindere. Aţi aflat, cu siguranţă, despre dorinţa noastră, din şedinţa Comitetului liderilor. Este o cerere pe care o formulăm în mod repetat, de multe săptămâni de-a rândul, de luni de zile, de fapt. Din păcate, Comisia juridică nu s-a întrunit pentru a discuta aceste propuneri. Aşa încât propunerea este de introducere pe ordinea de zi a acestui proiect. De asemenea, o a doua solicitare, pe care v-o supun separat votului dumneavoastră., este de convocare a Comisiei juridice, după şedinţa de astăzi, pentru a da raport pe acest proiect. Pentru că cererea noastră este de introducere pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului. Aşa încât vă rog să dăm un vot pe cele două solicitări.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Cele două solicitări au fost discutate în şedinţa Comitetului liderilor, înţeleg, şi asupra lor nu s-a întrunit niciun fel de consens. Nu a existat niciun fel de consens. Doamna Raluca Turcan, vă rog.

Raluca Turcan În temeiul art. 15 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, un lider de grup poate să solicite, prin supunere la vot, unele modificări privind ordinea de zi. Aşadar, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal vă solicită vot pentru a modifica ordinea de zi în următorul sens. Pe punctul 1 pe ordinea de zi să se dezbată Proiectul de Lege nr. 331/2019, semnat de către toate partidele parlamentare de opoziţie, pe care există, de asemenea, un proiect cu acelaşi conţinut, din partea Partidului Social Democrat, referitor la transpunerea în legislaţia de modificare a Constituţiei a rezultatelor referendumului din 26 mai. Deci este o iniţiativă de revizuire a Constituţiei, pentru transpunerea rezultatelor referendumului din 26 mai. Punctul 2 pe care vi-l supunem atenţiei pentru ordinea de zi de astăzi este Pl-x 495/2017 privind Statutul aleşilor locali şi Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Punctul 3 pe ordinea de zi este Pl-x 281/2019 referitor la abrogarea recursului compensatoriu. Este un proiect pentru care a fost convocată sesiunea extraordinară a Parlamentului. A fost respins în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor. Este un proiect aşteptat de milioane de oameni, întrucât, în momentul de faţă, infractori periculoşi fac ravagii pe străzile României şi ameninţă securitatea individuală a românilor. Este un proiect care a apărut dintr-o necesitate de siguranţă a cetăţeanului şi pe care vă solicităm să-l puneţi pe ordinea de zi. Sunteţi obligată, doamnă preşedinte de şedinţă, să supuneţi votului dumneavoastră aceste trei propuneri de modificare a ordinii de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Alfred Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, doamnă preşedinte. Regulamentul prevede că în ziua votului, în ziua plenului, în şedinţa de plen pot fi introduse pe ordinea de zi strict proiecte care întrunesc consensul liderilor de grup. Pe aceste trei propuneri nu există consens, întrucât sunt mai multe grupuri care nu susţin introducerea pe ordinea de zi. Aţi încercat la Comitetul liderilor şi au fost respinse, prin majoritate, în Comitetul liderilor. Prin urmare, nu se poate supune votului introducerea pe ordinea de zi, ci strict modificarea acestei ordini de zi care există astăzi deja publicată. În ceea ce priveşte încălcarea Regulamentului şi a legilor, ne-am învăţat cu dumneavoastră în ultimul timp să vă doriţi încălcarea acestora. Însă le atrag atenţia colegilor de la USR că atunci când nu respecţi legi şi regulament mai vine şi OLAF pe la tine. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Stelian Ion.

Stelian-Cristian Ion Până una-alta, fostul dumneavoastră şef este în penitenciar. Nu, nu cred că este un subiect asupra căruia să zăboviţi dumneavoastră. (Vociferări. Rumoare.) În privinţa art. 69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, liderii grupurilor parlamentare pot decide în unanimitate cu privire la schimbarea ordinii de zi pentru aceeaşi zi, pentru a nu pune plenul în faţa unor situaţii neprevăzute. (Vociferări.) Asta este... asta este interpretarea, da. Acum, plenul, aşa cum a decis Curtea Constituţională, în nenumărate decizii, este suveran. Nu Comitetul liderilor dictează plenului ce să facă, Comitetul liderilor poate propune. Şi, atunci, propunerea noastră este aceea de a supune votului dumneavoastră această solicitare de punere pe ordinea de zi. Dacă nu sunteţi de acord, votaţi împotrivă. Dacă sunteţi de acord, votaţi pentru. Şi aşa se rezolvă democratic o solicitare absolut firească. Nefiresc este să susţii una, să spui că eşti de acord, de principiu, ca persoanele condamnate penal să nu mai fie numite în funcţii publice şi, în realitate, să ţii acest proiect în sertar, închis cu zece chei. Vă rugăm să supuneţi votului această solicitare perfect legitimă. (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Introducerea fără raport a unei propuneri legislative o poate face numai Comitetul liderilor. Domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Ideea este următoarea. Că aproape toate situaţiile în care colegii noştri, lideri sau vicelideri din Grupul parlamentar al PSD, în care au făcut propuneri, săptămânile trecute, de modificare a ordinii de zi, fără consultarea tuturor liderilor şi fără acordul tuturor liderilor - şi ştiţi foarte bine că aşa a fost, stimaţi colegi - în mod evident... (Vociferări.) Nu, modificare în sensul acesta, de introducere pe ordinea de zi a unor proiecte despre care nu ne-aţi întrebat. Au fost supuse votului şi votate - de dumneavoastră, majoritatea parlamentară, la momentul respectiv. Ca atare, a invoca acum, aici, această situaţie apare ca o chestiune neserioasă, aceea de a vă opune solicitării fireşti pe care liderul Grupului PNL a făcut-o, de a suplimenta ordinea de zi. Mai mult decât atât, aduceţi-vă aminte că există o decizie a Curţii Constituţionale, din 2012, care a spus foarte clar că structurile constituite la nivelul Parlamentului, că vorbim de comisii parlamentare sau de grupuri parlamentare, de Comitetul liderilor, nu pot funcţiona ca structuri de blocaj pentru a dezbate proiecte de lege. Şi tot ceea ce vi s-a propus dumneavoastră astăzi aici se încadrează în acea paradigmă, pentru că au termen de adoptare depăşit. Ca atare, nu puteţi bloca la infinit, prin Comitetul liderilor, prin Biroul permanent sau prin comisiile parlamentare, dezbaterea unor astfel de proiecte, pentru că ar însemna să puneţi în pericol dreptul de iniţiativă parlamentară al colegilor noştri care au semnat aceste proiecte. În mod evident că această solicitare este admisibilă, doamnă preşedinte de şedinţă, adică dumneavoastră trebuie să o supuneţi votului. Pentru că, altfel, anterior aţi procedat ilegal sau neregulamentar, mai bine spus, atunci când aţi supus votului propuneri ale colegilor noştri, propuneri care nu au fost discutate şi agreate de toţi colegii lideri de grup. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Ideea este să respectăm Regulamentul. Şi asta am încercat de fiecare dată să fac. Motiv pentru care o să vă citez, din Regulament, art. 38 lit. c) care ne vorbeşte despre Comitetul liderilor, Comitet care "poate include în ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depăşit." Este clar. Regulamentul este unul foarte clar. Deci nu e vorba că... nimeni aici nu vrea să blocheze ceva, domnule Andronache şi stimaţi colegi de la PNL şi USR. Domnul Andronache a... Domnule Alfred Simonis, doriţi să mai interveniţi? Drept la replică, domnul Andronache. Vă rog frumos, drept la replică.

Gabriel Andronache Nu aş fi intervenit, doamnă preşedinte de şedinţă, dacă nu aş fi constatat o mică eroare în ceea ce aţi spus dumneavoastră. Este corect, aţi citat corect din Regulament, dar spiritul Regulamentului nu este acela de a bloca dezbaterea unor propuneri legislative cu anii! Or, aici aşa se întâmplă. Au trecut multe luni de zile de când aceste proiecte au ajuns în Camera Deputaţilor şi în mod evident că asupra lor toţi colegii, plenul Camerei Deputaţilor, trebuie să se pronunţe. Pentru că, prin faptul că aveţi conducerea multor comisii din Camera Deputaţilor, blocaţi dezbaterea acestor proiecte. Ca atare... (Vociferări.)

Alfred - Robert Simonis Am câştigat alegerile. Atât scor am avut.

Gabriel Andronache N-a contestat nimeni. N-a contestat nimeni... (Vociferări.) Nu contestă nimeni acest fapt, anume că aveţi conducerea unor comisii, regulamentar. Dar contestăm modul neregulamentar în care blocaţi la comisii aceste proiecte. Şi atunci, în mod evident, tocmai pentru a respecta spiritul Regulamentului, trebuie să le dezbatem în plenul Camerei Deputaţilor. Până una-alta, vă fac o solicitare, doamnă preşedinte de şedinţă. Aceea de a face un vot pentru a constata care este prezenţa în sală a colegilor parlamentari. Pentru că ni se pare normal ca toţi parlamentarii să fie prezenţi de fiecare dată la şedinţele plenului. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. O să-l fac imediat. O să sistez aceste dezbateri pe acest subiect, pentru că Regulamentul este foarte clar. Doamnă Turcan, o să vă dau cuvântul, pe procedură, dar daţi-mi voie să sistez aceste dezbateri, pentru că mă forţaţi acum să încalc Regulamentul. Acum nici nu ştiu ce e mai bine, să-l încalc sau să nu-l încalc. Să veniţi să-mi spuneţi dumneavoastră, doamnă Turcan, dacă poate chiar trebuie să încalc Regulamentul pentru o solicitare de-a dumneavoastră. O să fac votul de care vorbeaţi, doamnă Turcan, de care vorbea domnul Andronache. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot, să vedem câţi mai suntem. Vot, vă rog. Prezenţa, da, prezenţa. Să luaţi şi listele, stimaţi colegi. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Raluca Turcan Procedură! Procedură! Procedură!

Carmen-Ileana Mihălcescu Aşa, v-aţi lămurit, da, cu prezenţa? Doamnă Turcan, doriţi să interveniţi.

Raluca Turcan Da. Voiam să fac câteva precizări. Şi încep prin a vă spune că a da cuvântul unui lider de grup, pe procedură, nu înseamnă nicio încălcare a Regulamentului. Doi. Ordinea de zi a mai fost modificată prin votul suveran al plenului, de mai multe ori. Deci nu ar fi absolut în afara Regulamentului ceea ce vă propunem noi. Trei. Procedura pe care o propuneţi dumneavoastră anulează rolul plenului. Pentru că a refuza să supuneţi votului plenului o propunere de modificare a ordinii de zi, care în Comitetul liderilor a fost respinsă sau nu a întrunit numărul necesar de voturi, înseamnă că practic dacă o propunere legislativă niciodată în Comitetul liderilor nu îndeplineşte numărul necesar de voturi pentru a fi pusă pe ordinea de zi ar însemna că nici plenul nu poate lua în dezbatere o iniţiativă legislativă. Este o chestiune de logică elementară, pe care dumneavoastră nu puteţi s-o reinventaţi doar pentru că nu doriţi să supuneţi votului. Datoria noastră, ca partid de opoziţie, este să vă solicităm să supuneţi votului completarea ordinii de zi cu proiectele pe care vi le-am solicitat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. Ordinea de zi a mai fost modificată, în condiţiile în care proiectele respective aveau şi un raport votat în comisie. Domnul Stelian Ion, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Doamnă preşedinte, Noi am făcut o solicitare. Am spus că Regulamentul permite Comitetului liderilor să introducă pe ordinea de zi aceste proiecte, dar faptul că în Regulament nu este reglementată situaţia în care plenul are o altă viziune asupra deciziei Comitetului liderilor nu înseamnă că acest plen nu poate lua o altă decizie. Eu cred că ar trebui cu toţii să respectăm acest principiu potrivit căruia plenul este suveran şi că împreună, în această şedinţă, putem lua o hotărâre. Am formulat două solicitări. Una a fost de introducere pe ordinea de zi a Pl-x 237/2019. A doua a fost de convocare a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, după această şedinţă, pentru a da raport pe acest Pl-x. Vă rog să ţineţi cont de această solicitare şi să supuneţi votului. Aveţi obligaţia, în calitate de preşedinte de şedinţă, să supuneţi votului solicitările făcute. Pot exista 100 de interpretări ale unor texte de regulament sau de lege. Chestiunea pe care v-o supunem dezbaterii este una foarte simplă şi ea trebuie tranşată prin votul nostru. Dacă există voinţă, din partea plenului Camerei Deputaţilor, să punem pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, votăm şi facem acest lucru. Dacă nu este voinţa suficient de puternică în acest plen, supunem votului şi vom decide să nu adăugăm pe ordinea de zi. Aceasta este esenţa democraţiei, nu alta. Un vot, şi într-un sens, şi în celălalt sens, ar trebui respectat de toţi colegii. Este foarte trist că o chestiune atât de simplă şi atât de benefică pentru societatea noastră este blocată prin şicane de genul acesta, de la prezidiu, astfel încât să nu se dea un vot pe nişte solicitări legitime. Repet, sunt două solicitări. Vă rog să supuneţi votului solicitările noastre. Sunt şi solicitările colegilor de la PNL. Şi acestea trebuie supuse votului. (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Pe procedură, domnul Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Stimaţi colegi, Ne aflăm în faţa următoarei situaţii. Cei de la USR îi şantajează pe cei de la PNL că le votează Guvernul dacă reuşesc să treacă aceste iniţiative. (Aplauze.) Cei de la PNL acceptă acest şantaj, nedându-şi seama că de fapt USR încearcă să acopere scandalul de corupţie în care este implicat preşedintele USR... (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) ... prin acest subiect. Şi voi aveţi, toată lumea are impresia că noi nu înţelegem că asta se întâmplă. Stimaţi colegi, Regulamentul a fost votat într-un plen la fel de suveran ca şi acesta. Tot aud cât de suveran este plenul. Păi, nu mai trebuie să respectăm Regulamentul? Pentru că, dacă nu respectăm Regulamentul, poate într-o dimineaţă voi propune plenului schimbarea liderului Grupului PNL de la Cameră, fără să respect Regulamentul. Surpriza ştiţi când va veni? Când voi avea unanimitate. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Şi ultima intervenţie, domnul Nicolicea. Şi asta în condiţiile în care solicitarea PNL nu mai există din acest moment. (Vociferări.) Domnul Nicolicea, vă rog.

Eugen Nicolicea Votul liderului este un vot ponderat, deci, în acest Comitet. Deci când votează un grup de 40% votul respectiv nu este un vot, ci este 40% din rezultatul definitiv. În momentul în care votează un lider se presupune că voturile grupului lui îl vor urma pe el. Şi, prin urmare, degeaba insistă o minoritate de sub 50%, însumată, să mai supună votului în plen, pentru că este clar rezultatul de la început. Totuşi, în Regulament, din consideraţie pentru grupurile mici, pentru ca acestea să nu fie zdrobite, s-a vorbit de consens. Deci chiar un grup mic dacă nu votează nu trece nimic de liderul grupurilor. În consecinţă, o minoritate propune să mai votăm o dată doar pentru a face scandalul cu care ne-a obişnuit, pentru că rezultatul îl cunoaşte de la început, acea minoritate. (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. O să intrăm în ordinea de zi. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Altă... pe alt subiect, cumva? Pe alt subiect? Pentru că subiectul acesta nu mai există. Liderul de grup de la PNL a renunţat la această solicitare, să ne înţelegem. Mai aveţi şi alte subiecte? Pe procedură? Modificări ale ordinii de zi? Aduceri mai în faţă?

Stelian-Cristian Ion Aţi ghicit, domnule Simonis. Dacă nu exista înţelepciunea dumneavoastră monumentală, rămâneam cu toţii în negură...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule...

Stelian-Cristian Ion ... şi nu ne dădeam seama.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Stelian, vă rog eu frumos, nu mai dialogaţi cu sala...

Stelian-Cristian Ion ... despre ce este vorba...

Carmen-Ileana Mihălcescu ... domnule Stelian.

Stelian-Cristian Ion Este un drept la replică.

Carmen-Ileana Mihălcescu Ce drept la replică, domnule Stelian?

Stelian-Cristian Ion Este un drept la replică...

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu dialogaţi cu sala! Încercaţi să respectaţi Regulamentul, că îl invocaţi atunci când vine vorba de PSD! Vă rog frumos, şi în dreptul dumneavoastră, acelaşi lucru! (Vociferări.)

Stelian-Cristian Ion Doamnă preşedinte, Îmi place vehemenţa dumneavoastră, dar mi-ar plăcea şi mai mult să fie axată pe respectarea Regulamentului! (Vociferări.) Şi atunci când solicităm două chestiuni diferite, să faceţi această distincţie şi să dăm un vot! V-am solicitat prima oară introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Şi domnul Nicolicea avea dreptate. Da, se presupune, în Comitetul liderilor, că fiecare grup parlamentar îşi are exprimată opţiunea. Numai că... numai că asta e o prezumţie. În plen vedem dacă într-adevăr fiecare grup parlamentar îşi are exprimată poziţia pe fiecare chestiune supusă votului. Spre exemplu, pot lipsi anumiţi colegi, din motive întemeiate, la şedinţele Comitetului liderilor, şi pot fi în plen. Ca atare... Ceea ce s-a întâmplat azi, spre exemplu, da? Există, sunt zile în care, dintr-un motiv sau altul, unul dintre noi nu este prezent la vot, în Comitetul liderilor. Asta nu înseamnă că în plen nu îşi pot exprima punctul de vedere colegii. De asta insist ca acest vot să se dea acum, în plen, direct de către parlamentari. Nu este de ajuns ca ei să fie reprezentaţi în Comitetul liderilor de aceşti lideri. Şi a doua solicitare este de convocare a şedinţei Comisiei juridice care să aibă ca obiect un raport pe acest Pl-x. Este o altă solicitare, vă rog să o trataţi ca atare, şi indiferent ce se întâmplă cu prima noastră cerere, această a doua solicitare trebuie supusă votului, pentru că, repet, de luni de zile această Comisie juridică nu dezbate chestiunile importante. Pentru mâine, spre exemplu, în şedinţa pusă după votul final nu avem în discuţie Legea recursului compensatoriu. Pentru mâine nu este pusă pe ordinea de zi această propunere de revizuire a Constituţiei. Vă rog să daţi un vot pe aceste două chestiuni! Separat!

Carmen-Ileana Mihălcescu Aşa! Plenul, să ştiţi că nu poate să convoace şedinţa unei comisii, fie ea şi juridică. Am mai spus lucrul acesta, cred că săptămâna trecută, fix cu aceeaşi ocazie. Drept la replică doamna Turcan. Dacă cedaţi USR-ului... N-ar fi rău, nu?! Doamna Prună. Da, vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. S-au spus nişte lucruri aici şi aş vrea să le clarificăm. S-a spus că, de fapt, USR nu vrea să dea nu ştiu ce voturi. De fapt, lucrurile sunt foarte simple. Am avut un Parlament şi o Cameră a Deputaţilor condusă de un condamnat penal, timp de doi ani şi jumătate. (Vociferări.) Cetăţenii s-au organizat şi USR a fost portstindardul acestei iniţiative cetăţeneşti "Fără penali în funcţii publice", am strâns un milion de semnături pe care le-am adus anul trecut, în luna septembrie, aici, la Parlament. Astăzi vă cerem să nu mai blocaţi această iniţiativă cetăţenească şi să o puneţi pe ordinea de zi. Şi dumneavoastră refuzaţi cu obstinaţie! De asta nu veţi ajunge în turul 2 la prezidenţiale, de asta aţi scăzut atât de mult în sondaje şi de asta o să ajungeţi un partid de sub 10%, pentru că nu înţelegeţi mesajul cetăţenilor. S-a terminat cu condamnaţii penali din Parlamentul României! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mi-e teamă că tocmai au apărut unii noi! Domnul Viziteu. Doriţi să interveniţi? (Vociferări.) Cedaţi PNL-ului? Aşa repede? Bine. Doamna Turcan.

Raluca Turcan Mulţumesc. Aş dori să menţionez faptul că într-un mod total nedemn mi-a fost invocat numele şi locul pe care-l am, de lider de grup al Partidului Naţional Liberal, spunând că PNL îşi retrage aceste solicitări. Este o minciună spusă de la microfonul preşedintelui de şedinţă. Am fost în faţa preşedintelui de şedinţă, cu doi martori de faţă, spunând că Partidul Naţional Liberal nu mai comentează pe solicitările pe care le-am făcut şi rezultatul este votul. Punct! Asta am spus! Şi nu vă permit, din funcţia de preşedinte de şedinţă şi ce funcţie aveţi dumneavoastră în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, să-mi invocaţi într-un mod mincinos numele, în condiţiile în care PNL vă solicită răspicat vot. Măcar supuneţi la vot ordinea de zi! Dacă nici măcar ordinea de zi nu acceptaţi să o supuneţi votului, doresc să fie limpede pentru toată lumea: conduceţi la fel de abuziv ca predecesorul dumneavoastră, conduceţi într-o manieră care va aduce PSD, care v-a propulsat în aceste funcţii, la un rol infim, la un partid care nu are nicio legătură cu reprezentarea cetăţenilor, ci doar cu perpetuarea pe funcţii şi conducerea abuzivă, în interes strict politic.

Carmen-Ileana Mihălcescu Am şi eu o intervenţie. Vă rog frumos. Mulţumesc, domnule Viziteu. (Coboară la tribună.) Mulţumesc, domnule Viziteu. Of, Doamne, Raluca, am spus săptămâna trecută, cred, că, din păcate, compromiţi ideea de femeie în politică. (Vociferări.) Lucrul acesta îl menţin în continuare! Într-adevăr, vii la acest microfon, folosind cuvinte multe - e adevărat că ai un vocabular destul de bogat, fiind în acelaşi timp la fel de credibilă -, însă minciuna are picioare scurte, pentru că alături de mine s-au aflat doi secretari. Cel din dreapta mea cu siguranţă a auzit dialogul dintre noi doi. Te-am rugat, în acelaşi timp, stimată doamnă... v-am rugat - acum chiar trecem la un alt... - v-am rugat, în acelaşi timp, în momentul în care aţi venit la mine, la tribună, să mergeţi la acest microfon şi să anunţaţi că PNL nu mai susţine o astfel de solicitare, în acest moment. Asta a fost toată conversaţia noastră! Aţi refuzat să faceţi acest lucru! Aşa că, vă amintesc încă o dată dumneavoastră şi probabil multor colegi de-ai dumneavoastră, de fapt cine sunteţi cu adevărat. Compromiteţi ideea de femeie în politică, abuzând şi minţind într-un mod care nu vă face cinste! (Aplauze.) (Revine la prezidiu.) Domnul Viziteu. Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Dacă mai este vreo doamnă care vrea să ia cuvântul, să ştiţi că cedez... (Râsete. Aplauze.) Doamnă preşedinte, Mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul. Ţinând cont că suntem la finalizarea programului, vă solicit să supuneţi votului prelungirea cu o oră, ca să putem şi efectiv lucra ceva astăzi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu A, domnul Nicolicea! Da, imediat!

Raluca Turcan Drept la replică!

Eugen Nicolicea Toţi colegii ar trebui să ştie că atunci când se numără voturile pentru o anumită aprobare, trebuie ca voturile pentru să aibă jumătate plus unu, şi nu voturile contra. Evident că acestea pot să fie suplinite şi de abţineri. Mă mir că se stă să se vadă dacă nu cumva anumiţi colegi lipsesc, ca să nu mai fie în spatele liderilor. Propunerea dumneavoastră trebuie să întrunească jumătate plus unu, ca să nu zic consensul, cum scrie la Regulament, şi de aceea, doamnă preşedinte, vă rog să nu mai supuneţi la vot aberaţii, dacă chiar aceste aberaţii nu sunt susţinute de jumătate plus unu din deputaţii prezenţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Cât este ceasul? 17,01. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi.