7 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Pl-x 151/2016). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 27. Mai departe, Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Este Pl-x 151/2016; lege ordinară. Din partea comisiei. Domnul deputat.

Vasile Varga Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este un raport comun cu care au fost sesizate cele două comisii. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, dar Guvernul nu susţine adoptarea acestei Propuneri legislative care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007, în sensul introducerii unor reglementări care să vină în beneficiul proprietarilor de locuinţe şi în scopul profesionalizării funcţiilor de administrator şi cenzor din conducerea asociaţiilor de proprietari. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, respingerea acestei propuneri legislative de modificare şi completare a Legii nr. 230, din următoarele considerente: În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale cineva doreşte să intervină? Vă rog, domnule deputat.

Bogdan-Ionel Rodeanu Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Marea problemă a asociaţiilor de proprietari, una dintre marile probleme, este practica neunitară, atât în relaţia cu furnizorii, în relaţia cu membrii între localităţi şi în interiorul acestora. Mai mult, relaţia dintre autoritatea locală şi asociaţiile de proprietari este, în practică, foarte diferită de la o localitate la alta. Ca urmare, modificările expuse în acest proiect ţin cont în prea mică măsură de realitatea existentă, fapt remarcat şi în punctul de vedere al Guvernului. Ca precizări: Punctul 1. Iniţiatorii doresc ca la avizierul asociaţiei de proprietari să fie publicată copia atestatului de administrator imobil, al persoanei angajate, dar nu este prevăzută însă o sancţiune explicită, cu termene, a neafişării, şi nici obligaţia autorităţii de a verifica şi sancţiona această abatere. 2. Nu există o situaţie, la nivel naţional, din care să reiasă că toţi administratorii angajaţi deţin atestatul de administrator imobil. 3. Se doreşte prelungirea preavizului pentru accesul în apartamente al delegatului sau al delegaţiei asociaţiei de proprietari, de la 5 la 15 zile. Dar ce facem în cazul în care există în oraşe mii de apartamente nelocuite ani consecutivi, cu proprietari care nu lasă niciun fel de informaţie sau date de contact. Nu există o situaţie la nivel naţional din care să reiasă că toate asociaţiile de proprietari au cenzori sau comisie de cenzori, şi nici dacă aceştia îndeplinesc sau nu, la acest moment, condiţiile impuse de iniţiatori de a avea studii medii cu profil economic. Nu cunoaştem necesarul de personal necesar respectării de către toate asociaţiile de proprietari a acestor reglementări dorite de iniţiatori, astfel încât, să evaluăm corect, înainte de adoptare, impactul acestor măsuri şi să precizăm termenele de implementare. Impunerea contractelor individuale cu furnizorii de servicii de utilităţi publice nu este însoţită de un studiu privind situaţia actuală, din care să reiasă...

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi epuizat timpul, vă rog să vă apropiaţi de încheiere.

Bogdan-Ionel Rodeanu OK. În concluzie, situaţia juridică şi financiară a asociaţiilor de proprietari, in raport cu propriile cheltuieli şi cu furnizorii de servicii şi de utilităţi, este atât de complicată, încât considerăm că mecanismele juridice şi financiare trebuie regândite din temelii. Cu regret, pot spune că în oraşul Galaţi, în care locuiesc, este un caz concret despre cum să nu funcţioneze asociaţiile de proprietari şi cât de grave sunt efectele asupra termoficării şi alimentării cu apă potabilă a neregulilor din asociaţiile de proprietari. În contextul prezentat, grupul USR va vota respingerea. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Alte intervenţii la dezbateri generale? Dacă nu, iniţiativa de respingere rămâne pentru şedinţa de vot final.