12 septembrie 2017 – Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată prezentării interpelărilor adresate membrilor Guvernului. Voi da cuvântul colegilor deputaţi înscrişi pe listă pentru a prezenta câte o singură interpelare din cele depuse. Reamintesc faptul că durata dezvoltării unei interpelări nu poate depăşi trei minute. Domnul deputat Constantin Codreanu, de la PMP, a depus. Domnul deputat Marius Paşcan? Domnul deputat Nicolae Robert Turcescu? Domnul deputat Ionuţ Simionca? Domnul deputat Ion Tabugan? Domnul Cristian Buican? Domnul Iulian Bulai? Domnul Florin Roman? Domnul Victor Paul Dobre? Doamna Florica Cherecheş? Domnul Adrian Oros? Domnul Daniel Gheorghe? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Am depus 11 interpelări. Voi prezenta una dintre ele, care se adresează domnului ministru al afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu. Obiectul interpelării îl reprezintă drepturile românilor din Ucraina. Domnule ministru, Recent, Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege foarte controversată care suprimă învăţământul în limbile minorităţilor naţionale. În cazul în care preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, va promulga această legi, drepturile fundamentale ale românilor din Bucovina de Nord, Sudul Basarabiei, ţinutul Herţa, Nordul Maramureşului şi regiunea Odessa vor fi grav afectate, ia în curs de câţiva ani ultimele şcoli româneşti de pe teritoriul Ucrainei vor fi închise. Un astfel de act politic încalcă grav tratatul de bază dintre România şi Ucraina, semnat în anul 1997, şi contravine total angajamentelor asumate de statul vecin în parcursul său de integrare europeană. Dreptul la educaţie în limba noastră strămoşească este un drept inalienabil al românilor autohtoni care trăiesc astăzi la Cernăuţi, Storojineţ, Adâncata, Herţa, Reni, Ismail, Cetatea Albă, Slatina ori chiar Odessa. Domnule ministru, Vă cer să luaţi urgent o poziţie fermă la adresa acestui gest profund neprietenesc din partea Ucrainei, ţară care a beneficiat constant de toată încrederea şi deschiderea României în procesul de democratizare şi aderare euro-atlantică. De asemenea, ţin să vă întreb, dacă această lege va intra în vigoare, desfiinţând şcolile româneşti şi încălcând drepturile fundamentale ale minorităţii româneşti, tratatul dintre România şi Ucraina de acum douăzeci de ani mai poate fi el oare valabil sub aspect juridic, politic şi moral? Cer răspuns verbal şi scris. Daniel Gheorghe, deputat al Partidului Naţional Liberal, Circumscripţia Ilfov. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Oana-Silvia Vlăducă. Vă rog.

Oana-Silvia Vlăducă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea mea este adresată domnului Lucian Romaşcanu, ministrul culturii şi identităţii naţionale. Obiectul interpelării: Reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, în conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Domnule ministru, Prin Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, s-a dispus înfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aceasta a funcţionat în perioada 2002-2010, după care, din motive legate atât de incompatibilităţi ale unor membri, cât şi din lipsa finanţării, comisia nu a mai funcţionat. În perioada 2011-2012 s-a încercat reorganizarea comisiei, în raport cu revederile legale, însă acţiunea nu a fost finalizată nici până în prezent. Această situaţie s-a datorat atât schimbărilor repetate ale conducerii Ministerului Culturii, cât şi instabilităţii managementului Bibliotecii Naţionale, care nu a impulsionat crearea comisiei. Având în vedere că în programele concepute în cadrul Agendei digitale pentru România 2020 se disting mai multe linii de acţiune care vizează în mod direct bibliotecile, considerăm oportună reînfiinţarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor. În sensul celor de mai sus, ca responsabilitate a ministerului pe care îl coordonaţi, vă rog să agreaţi întreprinderea demersurilor instituţionale şi organizatorice pentru reînfiinţarea comisiei, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Solicit răspuns scris. Cu deosebită consideraţie, deputat Oana-Silvia Vlăducă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamna deputat Carmen Holban. Vă rog.

Georgeta-Carmen Holban Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea mea se adresează domnului ministru Florian- Dorel Bodog. Obiectul interpelării: Modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, prin apariţia Ordonanţei de Guvern nr. 85/2017. Domnule ministru, Vă interpelez în legătură cu un subiect cu care am fost sesizată de farmaciştii din unităţile farmaceutice din judeţul Dâmboviţa, cu privire la amenzile şi sancţiunile prevăzute în Ordonanţa de Guvern nr. 85/2017. Dacă în vechea lege amenzile şi sancţiunile erau cele mai mari, între 10.000 şi 20.000 de ron, acum sunt între 50.000 şi 100.000 de ron, multe dintre ele adăugând, pe lângă amendă, şi închiderea farmaciei sau retragerea autorizaţie de funcţionare, fără a specifica pe ce perioadă. Domnule ministru, Prevenţia este o prioritate. Aceste sancţiuni ar putea fi aplicate după ce farmaciile, la prima abatere, ar primi un avertisment sau un proces-verbal cu recomandări şi termene, nu direct amendă şi închiderea unităţii. A fost introdusă a cincea instituţie - DSP-ul care, prin medic/farmacist, controlează o farmacie pentru a putea funcţiona, şi anume: pe lângă Casa de Asigurări care face acreditarea farmaciilor, Colegiul farmaciştilor care face certificarea regulilor de bună practică, ANM-ul, care verifică trasabilitatea medicamentelor, retragerea şi valabilitatea medicamentelor, inclusiv condiţiile de temperată şi umiditate şi, bineînţeles, Ministerul Sănătăţii care emite şi retrage autorizaţiile de funcţionare ale farmaciilor, fără a mai adăuga instituţiile fiscale, unităţile farmaceutice fiind societăţi comerciale. Având în vedere că farmaciile sunt considerate întreprinderi mici, după politica de preţuri şi politica de sancţionare fără avertizare sau recomandări cu termene, multe se pot închide, dar ele s-au deschis pentru ca pacientul să aibă cât mai uşor acces la medicament, venind în sprijinul acestuia. Faţă de cele menţionate, vă rugăm, domnule ministru, să analizaţi. Solicit răspuns scris. Cu deosebită consideraţie, deputat PSD de Dâmboviţa, Carmen Holban.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Şi ultimul coleg prezent în sală, domnul Constantin Codreanu. Vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Două interpelări. Prima este adresată prim-ministrului României, domnul Mihai Tudose, şi face referire la adoptarea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. Problema este mai veche, am enunţat-o inclusiv printr-un şir de interpelări de la acest microfon şi am vrea să cerem şi pe această cale o nouă informare legată de etapa la care a ajuns proiectul respectiv, sperând că vom putea vorbi, în viitorul apropiat - şi când spun viitorul apropiat mă refer la săptămâna viitoare - despre o ordonanţă care să fie adoptată de Guvernul României, mai ales că există toate avizele necesare în acest sens. Şi o a doua interpelare este adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne, şi vizează situaţia discriminatorie creată de către Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la Iaşi. În acest caz, aşa cum arată şi interpelarea în care sunt ataşate informaţiile anunţate la avizierul serviciului respectiv, sunt menţionate nişte probleme ce există la deservirea cetăţenilor români, în special a celor care vin din Republica Moldova. Şi ţinând cont de toate lucrurile expuse în interpelarea respectivă, am patru întrebări foarte clare, şi anume: care este temeiul legal pentru diferenţierea de depunere a cererilor de eliberare a paşapoartelor în Iaşi între cetăţenii români din Republica Moldova şi restul conaţionalilor?; 2. câte persoane active sunt angajate în momentul de faţă în cadrul SPCEEPS Iaşi şi care este numărul de cereri pe care acestea le pot prelucra şi elibera?; 3. care a fost numărul de cereri înregistrate în lunile mai şi iunie 2017. Şi ultima întrebare: dacă doamna ministru consideră oportună angajarea sau plasarea de personal în cadrul unităţilor teritoriale supraaglomerate, în perioada în care fluxul cererilor depăşeşte capacitatea de muncă a lucrătorilor? Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Declar închisă partea a doua a şedinţei noastre de astăzi. O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,27.