28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 540/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 29 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 540/2018; are un caracter organic şi 4 amendamente admise şi un amendament respins. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului, domnul Lupaşcu, vă rog.

Costel Lupaşcu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, prin adresa PL-x 540/2018 din 15 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. La întocmirea prezentului raport comun comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 391 din Legea nr. 95/2006, în sensul stabilirii posibilităţii ca medicii să se pensioneze la cerere, la vârsta de 67 de ani, fără a li se afecta însă dreptul de a beneficia de pensie la momentul împlinirii vârstei de pensionare prevăzute în Legea nr. 263/2010. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 octombrie 2018. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, prezentate în anexa care face parte din prezentul raport. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Florin Stamatian, vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc. Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Nu sunt lucruri foarte multe de spus. Se rezolvă o problemă minoră a sistemului de sănătate, dar majoră pentru populaţie, respectiv, criza de personal. Aşa cum aţi văzut, şi doamna ministru a afirmat, zilele trecute, este o lipsă de peste 15.000 de medici. În acelaşi timp, s-a propus ceva pentru fixarea rezidenţilor, adică crearea de condiţii pentru a nu părăsi ţara; urmează să discutăm. Ceea ce vreau să vă asigur - şi au fost unele semne de întrebare - în privinţa capacităţii de a-şi continua activitatea. Vă asigur că în fiecare an se face inclusiv consult psihiatric, iar adeverinţa de liberă practică se eliberează anual. Deci nu este un hazard în ceea ce priveşte capacitatea de a-şi continua activitatea. Mulţumesc colegilor din comisie care s-au alăturat acestei iniţiative. Şi cred că, cu timpul, vom înţelege că dacă ne putem continua activitatea în privat, putem să ne continuăm activitatea şi la stat. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vass Levente.

Levente Vass Stimată doamnă preşedinte, Peste voinţa nedeclarată a acestei modificări legislative, considerăm că e bine-venită, la nivelul medicilor de familie, să aibă posibilitatea să se pensioneze la 67 de ani. În condiţiile în care, din 2.900 de comune din ţară, aproximativ 600 nu au medici de familie, în condiţiile în care aproximativ 25%-30% din medicii de familie s-ar pensiona în următorii 5-10 ani, considerăm - Grupul parlamentar al UDMR - bine-venită această modificare legislativă. Ne permite şi ne dă un suflu ca să regândim cum ajutăm sistemul de medicină de familie. Primim încă 2 ani de gândire pentru rezolvarea acestei probleme. În al doilea rând, consider că e foarte important, pentru că pune punct unor propuneri de pensionare anticipată în diferite domenii de activitate, în medicină. Când noi, într-o parte, mărim, de la 65 de ani la 67 de ani, vârsta de pensionare, nu înţeleg de ce ar veni un subaltern din secţia respectivă să ceară pensionare anticipată pentru condiţii grele de muncă? Astfel, am rezolvat două lucruri în acelaşi timp. Pentru acest motiv, Grupul parlamentar al UDMR o să voteze această modificare legislativă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Florin Buicu, vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Trebuie să subliniem faptul că ceea ce vom vota astăzi şi ceea vă propune Comisia pentru sănătate este de fapt un drept, şi nu o obligaţie. Există posibilitatea şi dreptul ca medicul să se pensioneze la 65 de ani, mergând pe prevederile actuale ale vârstei de pensionare. Prin această modificare legislativă, dăm dreptul medicului de a lucra, la cerere, până la 67 de ani, având, într-adevăr, această posibilitate, mai ales în zona medicilor de familie, de a asigura o nevoie de personal de specialitate care lipseşte. Vreau să mulţumesc tuturor grupurilor politice care au susţinut această modificare legislativă. Şi prin această modificare legislativă - vreau să vă spun ceva. Aceasta a făcut obiectul unei iniţiative anterioare pe care Parlamentul a transmis-o şi a votat-o. În schimb, a existat, pe acea iniţiativă legislativă, o problemă din partea preşedintelui Iohannis. Vă mulţumesc, în continuare, pentru votul de la nivelul comisiilor şi votul din plen.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Şi PMP va vota acest proiect de lege. Este un proiect de lege important, care vine să asigure continuitate în activitatea medicilor, în anumite zone defavorizate, în anumite specialităţi, chiar şi în anumite spitale unde presupunem noi că există o structură medicală bine-aşezată. Ce mai rezolvă acest proiect de lege? Rezolvă posibile dispute, disfuncţionalităţi în lumea medicală. Pentru că şi până acum medicii puteau să se pensioneze la 67 de ani, cu acordul, avizul anual dat de către Colegiul Medicilor. Or, acest proiect de lege vine şi spune clar: medicul lucrează, are dreptul să lucreze până la 67 de ani, şi Colegiul Medicilor să-i dea avizul de specialitate, avizul corespunzător al organismului profesional. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. De la marginal 2 la marginal 4. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final. Următorul.