6 iunie 2018 – Aprobarea prelungirii programului de lucru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Pe procedură, domnul Babuş Radu.

Radu Babuş Vă mulţumesc. Doamnă preşedinte, Vă rog să supuneţi la vot prelungirea programului de lucru până la finalizarea dezbaterilor, poziţia 7 de pe ordinea de zi, şi anume, PL-x 236/2018. (Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative.) Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot pentru propunerea colegului nostru Radu Babuş. Adoptată cu 116 voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, o abţinere.