26 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 218/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 10. Tot o respingere este. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; PL-x 218/2018. Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul deputat Dănuţ Păle, prezentarea raportului. Vă rog, aveţi cuvântul.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 aprilie 2018. Propunerea legislativă este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, în vederea transferării responsabilităţii consiliilor judeţene către consiliile locale şi înfiinţarea unor unităţi de depozitare frigorifică pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare raportul de respingere a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pentru următoarele motive: În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Proiectul merge la votul final.