15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 144/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 2 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 144/2018; sunt 13 amendamente admise. Din partea comisiei, domnul preşedinte Solomon, prezentarea raportului înlocuitor. Vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Decretului-lege nr. 118/1990, în sensul reglementării competenţei caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti de a primi cererile pentru stabilirea drepturilor, de a stabili şi de a plăti respectivele drepturi, precum şi de a verifica legalitatea acestora, atribuţii care în prezent se află în sarcina agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. În urma dezbaterilor de astăzi, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 14 martie 2018. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Prin urmare, propunem adoptarea proiectului cu amendamentele redate în anexa parte integrantă a prezentului raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu În calitate de iniţiator, domnul deputat Silviu Vexler. Vă rog, aveţi cuvântul.

Silviu Vexler Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege, aflat pe ordinea de zi, astăzi, rezolvă în primul rând o serie de probleme administrative şi neclarităţi, dar în mod special actualizează sprijinul pe care supravieţuitorii Holocaustului din România îl primesc. Cred că la vârsta atât de înaintată pe care o au, suferinţa pe care au îndurat-o şi modul în care au ştiut întotdeauna, cu toate acestea, să se raporteze la România şi la statul român, este un gest mic de dreptate, pe care noi putem să-l facem pentru ei, astăzi. Mulţumesc frumos tuturor grupurilor parlamentare pentru înţelegere şi susţinere şi, în mod evident, colegilor din Comisia pentru muncă, care au înţeles necesitatea proiectului, în mod special domnului preşedinte Solomon, pentru prietenia dintotdeauna. Vă mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 3, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. De la 4 la 13 dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Domnul Stelian Ion. Vă rog, pe procedură.

Stelian-Cristian Ion Mulţumesc. Nu vreau să dezvolt, este vorba doar despre rugămintea de a supune votului ceea ce am solicitat mai devreme, şi anume convocarea Comisiei juridice, pentru a lucra în paralel cu plenul, în vederea discutării şi pentru a da un raport pentru PL-x 281/2019 şi PL-x 287/2019 şi PL-x 237/2019. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Comisiile sunt convocate, potrivit Regulamentului, de preşedinţii comisiilor. Într-adevăr, se poate face şi în plen, dacă preşedintele comisiei doreşte acest lucru. Prin urmare, nu putem supune votului convocarea Comisiei juridice, fără acordului preşedintelui. Trebuie să respectăm Regulamentul, chiar şi cei de la USR trebuie să o facă! (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Mergem mai departe. (Vociferări.) Ce să supun votului, dacă nu am dispoziţii regulamentare, domnule Stelian Ion? (Vociferări.)

Stelian-Cristian Ion Regula este aceasta - preşedintele convoacă, de fiecare dată, comisiile. Aceasta este regula. Însă, au existat o serie de excepţii, bazate pe principiul plenului suveran - deciziile plenului sunt suverane - în care, aici, în plenul Camerei Deputaţilor, am luat decizia convocării ad-hoc a unor comisii şi s-a procedat de nenumărate ori în acest fel. Nu există nicio dispoziţie regulamentară care să condiţioneze plenul de voinţa preşedintelui. Preşedintele ar trebui să lucreze în sprijinul plenului, şi nu invers, plenul să fie la dispoziţia unui preşedinte de comisie. Tocmai acesta este motivul pentru care am solicitat, în plen, să luăm această decizie, pentru că preşedintele însuşi a luat decizia să tărăgăneze şi să nu convoace săptămâni la rând această şedinţă. Vă rog foarte mult, să dăm un vot pe această comisie şi să o tranşăm. Dacă avem majoritate, mergem la comisie şi discutăm aceste proiecte de lege. Dacă nu vom avea câştig de cauză prin vot, mergem mai departe pe ordinea de zi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Până când dumneavoastră o să-mi indicaţi care sunt dispoziţiile regulamentare potrivit cărora eu, ca preşedinte de şedinţă, pot să convoc o şedinţă a unei comisii, fie ea şi juridică, eu o să merg mai departe.