25 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Pl-x 274/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 13 1 . Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; Pl-x 274/2019; are un caracter ordinar. Iniţiatorul? Dacă doreşte să intervină? Nu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului, domnul Popa. Vă rog.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc. Raport asupra Pl-x 274/2019 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a respins propunerea legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Guvernul României a transmis patru puncte de vedere, prin care precizează că Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei iniţiative legislative. Consiliul Economic şi Social a avizat negativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă urmăreşte reglementarea posibilităţii dizolvării, prin hotărâre judecătorească, a oricărei asociaţii sau fundaţii, atunci când se constată că asociaţia sau fundaţia acţionează sau militează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional, ocupării prin violenţă a sediilor instituţiilor statului, subminării integrităţii teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenţei, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociaţia este declarată de o instanţă judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoarea sau succesoarea în drepturi a unei organizaţii naziste sau a oricărei alte organizaţii interzise prin lege. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Nefiind amendamente, avem şi propunere de respingere, va merge direct la votul final. Vă mulţumesc pentru această după-amiază. Închidem aici şedinţa noastră de astăzi. Vă doresc o seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 17.13.