24 noiembrie 2020 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind abrogarea art.6 şi 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor) (PL-x 29/2020) ( retrimis comisiei ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 40. Proiectul de Lege privind abrogarea art. 6 şi 9 din Legea nr. 190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor); este PL-x 29/2020; 6 amendamente admise; procedură de urgenţă; caracter ordinar. Avem iniţiatori care doresc să intervină? Nu. Din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, prezentarea raportului? Doamna Aida Căruceru. Vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 6 şi 9 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul punerii în acord a dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679. Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale, dacă sunt? Domnul Barna.

Ilie Dan Barna Mulţumesc, doamnă preşedinte. Subiectul acesta, al protecţiei şi circulaţiei datelor, este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante, într-o societate digitală şi într-o societate unde datele personale devin un patrimoniu individual important. Am văzut că punctul de vedere al Guvernului nu se exprima într-o direcţie sau alta, lăsând cumva la decizia Parlamentului această reglementare. Suntem într-o situaţie în care discutăm dacă limitele de reglementare naţională peste directivă au fost încălcate sau nu de cele două articole, art. 6 şi art. 9. Fapt pentru care vă solicit să supuneţi votului retrimiterea la comisie pentru două săptămâni şi solicitarea unui punct de vedere de la Autoritatea pentru Protecţia Datelor, de la ANSPDCP. Pentru că având un punct de vedere şi de la profesioniştii naţionali în domeniu, putem noi, ca Parlament, într-adevăr să ne exprimăm, dacă e nevoie sau nu să abrogăm cele două articole, art. 6 şi art. 9. Deci, solicit retrimiterea la comisie pentru două săptămâni şi solicitarea acestui punct de vedere, zic eu, necesar într-o decizie informată şi corectă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Florin Roman. Consens pe această retrimitere? Propunerea domnului Barna? Domnul Alfred Simonis? Bun. Haideţi să ne pregătim de vot! Să înceapă votul pentru PL-x 29/2020, o propunere a domnului Barna. (Vot electronic la distanţă.)

Ileana Cristina Dumitrache Cristina Dumitrache, Grupul PSD. Votez împotrivă.

Liviu-Ioan Balint Balint Liviu, deputat al PNL. Votez pentru retrimitere.

Pavel Popescu Pavel Popescu, deputat al PNL. Votez pentru.

Aida-Cristina Căruceru Aida-Cristina Căruceru, PSD. Votez împotrivă.

Karmencita Pricop Karmencita Pricop, PSD, împotrivă.

Florin-Claudiu Roman Florin Roman, deputat al PNL. Vot pentru.

Matei Suciu Matei Suciu, PSD, împotrivă.

Árpád-Francisc Márton Márton Árpád, UDMR, pentru.

Daniel Vasile Daniel Vasile. Vot împotrivă.

Mariana-Venera Popescu Mariana-Venera Popescu, minorităţi, abţinere.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Vrăjitoru Sorin, PSD, împotrivă.

Mihăiţă Vîrză Mihăiţă Vîrză, PSD, împotrivă.

Dumitru Gherman Dumitru Gherman, PSD, împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Petru Movilă, exprimarea votului.

Petru Movilă Vot pentru. ... (Probleme tehnice.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Ce a spus? "Pentru"? Domnul Leoreanu. Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Laurenţiu Leoreanu, PNL. Vot pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Tudor Benga.

Tudor - Vlad Benga Pentru. Vot pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Sămărtinean Cornel.

Cornel-Mircea Sămărtinean Cornel Sămărtinean. Vot pentru. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Ionel Palăr.

Ionel Palăr Bună ziua! Votez conform deciziei Partidului Naţional Liberal.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă Vot pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Vlad Bontea.

Vlad Bontea Sărut mâna! Vot împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Cezar Preda.

Cezar-Florin Preda Pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Gheorghe-Dănuţ Bogdan.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Vot împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Vasile Axinte.

Vasile Axinte Vot împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Alexandru Stănescu.

Alexandru Stănescu Vot împotrivă. Alexandru Stănescu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Domnul Terea Ioan.

Ioan Terea Vot împotrivă, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. Iancu Marius-Ionel. Vă rog.

Marius-Ionel Iancu Vot împotrivă, doamnă preşedinte. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Andruşcă.

Dănuţ Andruşcă Vot împotrivă, doamnă preşedinte. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai sunt colegi? Mai sunt? Rezultatul votului: 74 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 2 colegi fără opţiune. Retrimitem la comisie. Cât? O săptămână, două? Cât a fost? Două săptămâni retrimitere la comisie - PL-x 29/2020.