14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare (PL-x 891/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu În continuare, poziţia 36, Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, PL-x 891/2015. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Leonardo Badea să prezinte raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Vă rog.

Leonardo Badea Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 decembrie 2015. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ şi de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat acest proiect de lege şi, în urma opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, deoarece Codul de procedură civilă reglementează, în prezent, contestaţia titlului de executare. Astfel, este asigurat dreptul de a contesta executarea silită şi implicit suspendarea acesteia. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative rămâne pentru votul final. Mai departe.