26 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 37/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 3, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 37/2015. Caracter organic. 51 de amendamente admise şi 9 amendamente respinse. Guvernul? Reprezentatul Guvernului, vă rog. Aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun suplimentar? Vă rog.

Ilie Toma Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond cu dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în scopul îmbunătăţirii cadrului normativ în materie. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene, proiectul intră sub incidenţa reglementărilor subsumate normelor europene din segmentul legislativ privind politica în domeniul transporturilor şi în sectorul "Condiţii tehnice şi de securitate". În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendamente admise şi respinse. În data de 9 martie 2016, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, în vederea depunerii unui raport suplimentar. În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, propunem eliminarea punctului 1 şi a art. 1 privind modificarea titlului ordonanţei. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la 30 sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. De la 31 la 51 sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.