10 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (PL-x 583/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi punctul 9, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale; PL-x 583/2017; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Domnul deputat, prezentarea raportului înlocuitor, vă rog.

Dănuţ Păle Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale; PL-x 583/2017. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. În şedinţa din 28 februarie 2018, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea examinării şi întocmirii unui raport înlocuitor. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. În finalul dezbaterilor, membrii comisiei sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, înregistrându-se o abţinere, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Giugea Nicolae, din partea PNL, dezbateri generale, vă rog.

Nicolae Giugea Mulţumesc, doamnă preşedinte. De fapt, se stabilesc procedurile privind trasabilitatea cerealelor şi a produselor procesate, cu subsegmentele aferente acestor proceduri. Şi este bine, fiindcă vom ajunge de data aceasta să evităm situaţiile în care se face export de grâu subvenţionat. Pleacă vaporul din port, face un repaus de odihnă, nu foarte departe de port, şi se întoarce cu acelaşi grâu importat. Trasabilitatea trebuie foarte clar definită. Este o lege care necesită anumite corecturi. Sub această rezervă, vom vota această lege. Vreau să fac următoarea consemnare. Este inclus în această lege tot ceea ce înseamnă şi produs oleaginos, fiindcă trebuie să nu uităm că România este al cincilea producător mondial de floarea-soarelui. Şi atunci când găsim în galantarele magazinelor uleiuri cu urme de benzină - benzină de extracţie -, măcar să ştim de unde provine, dacă ANPC-ul nu-şi face datoria şi nu evită ajungerea pe galantare a astfel de produse. Mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Timpul afectat dezbaterii, domnule deputat? Două minute. Vot. 106 voturi pentru, 18 voturi contra şi două abţineri. Două minute. Trecem la dezbaterea pe articole. Sunt 10 amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la 10 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final. Vă mulţumesc. Seară bună vă doresc în continuare!