13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 600/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 6. Proiectul de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 600/2020; caracter ordinar. Avem 5 poziţii cu amendamente admise. Prezentarea raportului, Comisia pentru buget.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi punctul de vedere negativ al Guvernului. În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Năsui. Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Este a patra lege din pachetul de debirocratizare şi transparentizare pe care l-am depus, acum câteva săptămâni, împreună cu mai mulţi colegi din această sală. Proiectul acesta ce face? Practic, simplifică foarte mult procedura de plată a impozitelor pentru clădirile cu destinaţie mixtă - şi rezidenţială, şi nerezidenţială. Practic, iar debirocratizăm, mai reducem puţin din povara administrativă, care în România, aşa cum v-am mai spus de la această tribună, este foarte ridicată. Genul acesta de proiecte sunt ceea ce noi, la USR, susţinem cel mai mult. Ajută mediul privat, nu au decât impact bugetar pozitiv. Pentru că, dacă înlesnim activitatea economică, se produce mai multă valoare în mediul privat şi se îmbogăţeşte în felul acesta... (Vociferări.) ...şi durabil bugetul de stat. (Vociferări.) Da, corect. Nu, noi, la USR, aveam 9% din Parlament. Nu puteam s-o trecem fără susţinerea dumneavoastră şi a mai multor colegi. La Senat a trecut în unanimitate. Vom vedea cum trece şi de Cameră. Şi vreau să mulţumesc în mod special preşedintelui Comisiei pentru buget, finanţe, noului preşedinte, pentru susţinerea în trecerea acestor proiecte. Mai sunt încă 3 proiecte din pachetul de 7 proiecte de debirocratizare şi transparentizare. Sunt convins că, aşa cum am avut susţinere până acum, vom avea şi pentru susţinerea celorlalte proiecte, să le trecem pe toate, pentru că, până la urmă, nu sunt proiecte partinice. Da, sunt şi de la USR, dar sunt susţinute şi de alte partide. Şi e bine pentru România să mai facem şi genul acesta de proiecte. Vă mulţumesc mult tuturor celor care aţi susţinut. Şi sper să iasă un vot pozitiv. Mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă de la poziţia 1 la poziţia 5 sunt obiecţii? Nu sunt. Proiectul merge la votul final.