14 mai 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Pl-x 120/2019). (rămasă pentru votul final)

Carmen-Ileana Mihălcescu Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi. 2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; Pl-x 120/2019; are caracter organic. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun? Pl-x 120/2019. Comisia pentru buget, Comisia pentru politică economică? Avem colegi care pot prezenta raportul comun? Vă rog, prezentarea raportului comun.

Cornel Itu Raport comun asupra Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ - aviz favorabil. Consiliul Economic şi Social - aviz negativ. Autoritatea de Supraveghere Financiară nu susţine adoptarea acestei iniţiative. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 9 aprilie 2019. Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, au participat la dezbateri 22 de deputaţi, iar din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 11 deputaţi. Având în vedere argumentele prezentate mai sus, revenirea la forma veche de funcţionare a celor trei autorităţi este perimată şi ar însemna un regres şi o diminuare semnificativă a eficienţei pieţelor financiare nebancare. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Botez Cătălin? Vă rog.

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, În urma unor recomandări din partea UE, s-a decis ca supravegherea acestor pieţe financiare să se facă de un singur organism, şi anume Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acum, printr-o iniţiativă, se doreşte cumva spargerea acestei autorităţi în 3 entităţi diferite. Noi considerăm că nu va aduce rezultate mai bune şi că se va ajunge la o disfuncţionalitate a supravegherii. Aşa că noi susţinem respingerea iniţiativei. Vă mulţumim.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Nicolae Neagu.

Nicolae Neagu Nici Grupul Partidului Naţional Liberal nu poate susţine iniţiativa. Reforma începută prin crearea ASF, în 2012, probabil că trebuie continuată, dar în niciun caz printr-un regres. A reveni la cele 3 entităţi, care au dus la Ordonanţa din 2012, prin care există Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu este indicat în acest moment. Deci nu putem susţine această iniţiativă legislativă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Propunerea este de respingere şi rămâne pentru şedinţa de vot final.