10 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date (PL-x 424/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date; are caracter ordinar; PL-x 424/2018. Suntem în procedură de urgenţă şi avem patru amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia juridică, prezentarea raportului. Doamnă deputat, vă rog.

Alina-Elena Tănăsescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu acest proiect legislativ. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul susţine iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea protecţiei persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de autorităţile competente. Prin intervenţiile legislative propuse, se urmăreşte transpunerea prevederilor Directivei Uniunii Europene nr. 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016. În urma examinării iniţiativei legislative, Comisia juridică a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună un raport de adoptare a proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Menţionez că, dintr-o eroare materială, în raportul care a fost transmis s-a prevăzut că este lege organică, dar în fapt este o lege ordinară. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Eu am menţionat de la bun început că are caracter ordinar. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. O să trecem la... da? Vă rog. Domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Voi spune de la început că Partidul Naţional Liberal, prin grupul său parlamentar, nu va susţine această propunere legislativă. Deci vom vota împotrivă. Este foarte interesant - s-a spus de reprezentantul comisiei - că onor Guvernul a avizat favorabil această propunere legislativă. Dar, stimaţi colegi din Guvern, de ce nu v-aţi asumat proiectul de lege de transpunere a acestei directive şi aţi preferat să vă spălaţi pe mâini şi să o transmiteţi unui coleg parlamentar pentru a face această propunere legislativă? Vă deranjează conţinutul sau care este problema?! Oricum, din punctul nostru de vedere, modul în care a înţeles colegul nostru parlamentar să pună în operă procedura de transpunere, noi considerăm că aceasta nu este conformă. Şi din perspectiva aceasta, reglementarea va introduce o serie de proceduri care, în mod evident, vor îngreuna derularea procesului penal. Din această cauză, vom vota împotriva acestei propuneri legislative şi aşteptăm un proiect de lege al Guvernului, de transpunere a acestei directive. Vă mulţumim.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Protejarea datelor personale este o problemă importantă la nivel european, mai ales după ultimele modificări, apariţia unui regulament, ca urmare a modificării unor directive, apariţia unor noi directive în acest domeniu, într-un vast domeniu în care datele noastre sunt prelucrate în diferite tipuri, în diferite proceduri. Şi atunci când aceste date, din păcate, sunt foarte fragile, toată lumea încearcă -să zic aşa - să fure elemente importante din acest noian de date, în defavoarea cetăţeanului, este bine şi este obligatoriu ca noi să preluăm toate prevederile acestor modificări de directive, directive noi, evident ceea ce rezultă chiar şi din noul regulament. Ca atare, Grupul parlamentar al UDMR va susţine, pentru că noi credem că este necesară această lege, este importantă. Nu ştiu dacă a fost preluat exact spiritul directivei, dar avem nevoie de protejarea datelor personale, chiar şi într-o procedură în care justiţiabilii apar cu datele lor personale, chiar şi în urmărire penală. Deci trebuie să găsim acea cale de mijloc, în care datele acestea să nu fie date fără niciun control la dispoziţia publicului neavizat, care n-ar avea dreptul la anumite date. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articolele din raport. Vă rog să urmăriţi. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Nr. crt. 2, obiecţii? Nu. Adoptat. Nr. crt. 3, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 4 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final.