16 aprilie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Costel Lupaşcu Doamnă preşedinte, Vă rog să supuneţi votului plenului 3 modificări, şi anume:

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. Le vom lua pe rând. De pe poziţia 58, pe poziţia 10 1 . Vot, vă rog. Aprobată, cu 83 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Mai departe. De pe poziţia 19 pe poziţia 10 2 . Vot, vă rog. Aprobată, cu 80 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri. De pe poziţia 14, pe poziţia 10 3 . Vot, vă rog. Aprobată, cu 101 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, o abţinere. Alte modificări la ordinea de zi dacă mai sunt? Doamna Prună.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Am dori mutarea PL-x 217/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor - de pe poziţia 18, pe poziţia 11 1 . Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. De pe poziţia 18, pe 11 1 . Vot, vă rog. Aprobată, cu o abţinere şi 119 voturi pentru. Domnul Szabó Ödön. Vă rog.

Ödön Szabó Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Vă propun ca de pe poziţia 27, PL-x 512/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 - să fie adus pe punctul 10 4 . Obiectul de reglementare este ANRP. Ca toată lumea să poată să se judece în localitatea de domiciliu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vot, vă rog. Aprobată, cu 111 voturi pentru, 15 abţineri. Vă rog.

Ödön Szabó Următoarea este de pe punctul 25 - PL-x 172/2018 - Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 - "Schi în România". Deci obiectul este Programul "Schi în România". Şi vă rog să-l aducem de pe punctul 25, pe 10 5 . Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Vot, vă rog. Aprobată, cu 127 de voturi pentru, două abţineri şi un vot împotrivă. Domnul Cucşa, vă rog.

Marian-Gheorghe Cucşa Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am consensul liderilor de grup pentru a introduce pe ordinea de zi PL-x 438/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Vă rog să-l introducem pe ordinea de zi, pe poziţia 11 7 .

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog. Pe ce poziţie?

Marian-Gheorghe Cucşa 11 7 . Sau 11 5 , dacă e liber. 11 5 .

Carmen-Ileana Mihălcescu 11 5 .

Marian-Gheorghe Cucşa 11 5 .

Carmen-Ileana Mihălcescu Aşa. Bun. Aprobată, cu 118 voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. Vă rog.

Marian-Gheorghe Cucşa OK. Şi de pe poziţia 28 - PL-x 61/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar - să fie mutat pe poziţia 11 2 .

Carmen-Ileana Mihălcescu 11 2 , da. Vot, vă rog. Aprobată, cu 116 voturi pentru, două voturi împotrivă, 15 abţineri, un coleg fără opţiune. Vă rog.

Marian-Gheorghe Cucşa Şi de pe poziţia 16 vă rog să mutăm, în ordinea de zi, pe poziţia 11 3 - PL-x 728/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - pe 11 3 .

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog. Aprobată, cu 92 de voturi pentru, 41 de abţineri. Mai aveţi?

Marian-Gheorghe Cucşa Mai e unul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Marian-Gheorghe Cucşa De pe poziţia 81 să mutăm, în ordinea de zi, pe 11 4 - Pl-x 672/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pe 11 4 .

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog. Aprobată, cu 91 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 39 de abţineri. Mai sunt alte modificări la ordinea de zi? Domnul Leoreanu, vă rog.