7 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (PL-x 326/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 - PL-x 326/2017. Suntem, de asemenea, în procedură de urgenţă; 55 de amendamente admise şi 11 respinse. Din partea Comisiei juridice sau a Comisiei pentru industrii, prezentarea raportului? Comisia juridică, vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, doamnă preşedinte. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a transmis Parlamentului României avizul nr. 42 din data de 23.05.2017 asupra punctului 11 al articolului 21 din Legea Concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, prin care formulează un amendament referitor la protecţia preşedintelui Consiliului Concurenţei - care va fi asigurată de Serviciul de Protecţie şi Pază, în condiţiile legii. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Senatul a adoptat proiectul. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, aflată în dezbatere, are ca obiect de reglementare dreptul oricărei persoane, care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă, de către o întreprindere sau asociaţie de întreprinderi, de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit. De asemenea, actul normativ vizează modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, propunându-se, în principal, stabilirea unei noi modalităţi de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, inclusiv din perspectiva numirii membrilor şi a personalului acestei autorităţi, precum şi măsuri care vizează modul de constituire şi utilizare a veniturilor aferente Consiliului Concurenţei. La data de 19 septembrie 2018, plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea proiectului de lege Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru o nouă examinare. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 25 septembrie 2018, iar membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 3 octombrie 2018. Având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 care reglementează statutul Consiliului Concurenţei, ca fiind autoritate administrativă autonomă, modificările aduse sub forma amendamentelor admise prevăzute în prezentul raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 devin incidente prevederile art. 117 alin. (3) din Constituţia României, republicată, astfel că devin de competenţa decizională a Senatului, potrivit art. 75 alin. (1) prima teză din Constituţia României, republicată. În măsura în care raportul va fi adoptat de plenul Camerei Deputaţilor, prevederile care sunt de competenţa decizională a Senatului vor fi înaintate acestuia pentru dezbatere şi adoptare, potrivit art. 75 alin. (4) şi (5) din Constituţia României, republicată. Senatul va decide definitiv asupra acestora, în procedură de urgenţă. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se află în Anexa nr. 2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul comun suplimentar din data de 30 mai 2018. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Dacă de la marginal 1 la marginal 10 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. De la marginal 11 la marginal... o să vă rog să urmăriţi şi amendamentele admise, dacă vreţi să le susţineţi. Dacă de la marginal 11 la marginal 20 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la marginal 21 la marginal 30. Obiecţii? Nu. Adoptate. De la marginal 31 la marginal 40. Obiecţii? Nu. Adoptate. De la marginal 41 la marginal 55. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. Proiectul rămâne la votul final. Procedură, domnul Dumitru Oprea.

Dumitru Oprea Dacă ar produce aceleaşi efecte asupra urechilor colegilor noştri acest cuvânt, pseudocuvânt, pentru Parlamentul României, "marginal", aţi deveni mai sensibili atunci când vorbiţi. "Marginal" înseamnă fără valoare, la marginea unui sistem. Există "număr curent" în rapoartele mondiale, standard internaţional, şi naţional, dacă vreţi. Folosiţi cuvântul potrivit! Sunteţi ciudaţi cu obositoarea formulă "marginal...", "marginal...". (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Prefer să fiu o marginală ciudată. Vă mulţumesc. (Aplauze.)