7 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 832/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 29. În continuare, Proiectul de Lege privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; este PL-x 832/2015; lege ordinară. Dacă din partea iniţiatorilor...? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul deputat Borza.

Remus-Adrian Borza Mulţumesc, doamnă preşedintă. În conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind modificarea 49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, transmis cu adresa PL-x 832/2015. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 noiembrie 2015. Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1027 din 01.10.2015, a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 49 în sensul în care constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se extind şi în competenţa poliţiştilor de frontieră. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară şi ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 12 octombrie 2016. La dezbaterea proiectului a participat şi doamna Erika Stanciu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, întrucât amendamentul a fost preluat în raportul adoptat de comisie la PL-x 69/2016. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, Proiectul de Lege privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu La dezbateri generale. Domnul deputat Tinel Gheorghe. Vă rog.

Tinel Gheorghe Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Ridic o problemă procedurală - am mai ridicat-o de la acest microfon - şi cred că ar trebui să intrăm în tiparele respectării acestui Regulament care spune, la art. 68, următoarele: "În cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe iniţiative legislative care au acelaşi obiect de reglementare, se întocmeşte un singur raport". Observăm că dezbatem astăzi PL-x 832/2015 şi ni se spune, ca argument, pentru respingere, că amendamentul a fost preluat la PL-x 69/2016, ulterior. Era normal ca atunci când a fost preluat amendamentul, la adoptarea PL-x 69/2016, PL-x 832/2015 să apară cu raport de respingere, să le dezbatem la pachet. Altfel, ar trebui acum să întrebăm: chiar a fost preluat în PL-x 69/2016? Ce spune iniţiativa legislativă? Dă dreptul ofiţerilor, subofiţerilor de la Poliţia de frontieră să întocmească contravenţii pe Legea vânătorii. Ei, chestiunea aceasta trebuia să o verificăm, să vedem, să intrăm pe PL-x 69, pentru că e corectă ca iniţiativă legislativă... da, era o scăpare a legii, şi n-ar fi trebuit să rămână aşa. Respectarea Regulamentului ne-ar aduce în situaţia în care n-am mai avea semne de întrebare şi le-am discuta toate aceste aspecte la pachet, în aşa fel încât actul normativ să nu suporte sau să nu aibă neclarităţi pentru cel care, la votul final, dă un vot conştient, de aprobare sau de respingere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, e foarte corectă observaţia dumneavoastră şi cred că acest lucru ţine de competenţa fiecărei comisii în parte şi, de altfel, nu e prima dată când sesizaţi acest lucru. Dacă la dezbateri generale mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, respingerea acestei iniţiative rămâne pentru şedinţa de vot final. Cred că ne apropiem... da... de ora 12,00 şi ne revedem la 12,30 pentru votul final. Mulţumesc.