2 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA; PL-x 128/2018; caracter ordinar. Avem procedură de urgenţă şi 20 de amendamente admise. Reprezentantul Guvernului? Vă rog să...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea comisiilor raportoare? Domnul preşedinte Iulian Iancu, prezentarea raportului comun.

Iulian Iancu Stimată doamnă preşedinte, Domnule lider, Stimaţi colegi, O să fim foarte scurţi cu prezentarea materialului, pentru că este un proiect de lege care a fost deja aprobat de Senat şi avizat de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Un proiect care se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii, în Programul IMM INVEST ROMÂNIA, încercând să acorde facilităţi de garantare de stat a creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii. Este un proiect care creează un cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului, cu amendamente admise, adoptarea proiectului de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule preşedinte, fiind procedură de urgenţă, o să vă rog să propuneţi şi timpul afectat dezbaterii.

Iulian Iancu Două minute cu un minut.

Carmen-Ileana Mihălcescu Două minute, vot vă rog, timp afectat dezbaterii. 114 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi o abţinere. Adoptat. Dezbateri generale? Doreşte cineva să intervină, că nu văd aici... ? Domnul Sorin Bumb? Vă rog.

Sorin-Ioan Bumb Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, După atâtea legi care au dat facilităţi pentru nemuncă, vine în sfârşit o lege foarte importantă, pentru a da garanţii de stat întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceste întreprinderi, care sunt motorul economiei naţionale, care creează locuri de muncă şi care aduc bani la buget, trebuiau subvenţionate de mult şi trebuia să se faciliteze ca aceste subvenţii să fie obţinute mai uşor. Mă bucur că în acest proiect de lege vor fi finanţate în special IMM-urile care au ca domeniu de activitate producţia şi serviciile, vor merge până la 80% din garanţie. Şi un lucru extraordinar de important este că vor fi finanţate acele IMM-uri care nu au posibilitatea de a obţine garanţii. PNL va vota pentru acest proiect important de lege şi sper ca întreprinderile mici şi mijlocii să se poată bucura de credite şi să poată asigura dezvoltarea economică a României. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Ion Călin. Domnule Călin? Nu. Nemaifiind intervenţii la dezbateri generale, mergem la dezbaterea pe articole. Sunt 20 de amendamente admise. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 10 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Dacă de la 11 la 20 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.