26 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 322/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 9. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie; PL-x 322/2018; are caracter ordinar. Din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul Dănuţ Păle, vă rog, prezentarea raportului comun înlocuitor.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, transmis cu adresa PL-x 322 din 22 mai 2018. În şedinţa din 27 martie 2019, plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, în vederea depunerii unui nou raport comun. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 mai 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea dispoziţiilor alin. (2) - (6) ale art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât în unanimitate să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul de respingere al Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, întrucât prevederile au fost preluate în PL-x 547/2018 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Doriţi să interveniţi? Nu. Fiind o respingere, aceasta merge direct la votul final.