16 decembrie 2019 – Prezentarea, dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române, cu titlul de "cetăţenie de onoare", domnului Menachem Hacohen.

Carmen-Ileana Mihălcescu Avem un singur punct pe ordinea de zi a şedinţei comune. O să invit un vicepreşedinte să mă însoţească în acest ultim punct. Și un coleg secretar de la Senat? Domnul Ganea nu este. Un alt coleg de la Senat? (Domnul senator Ion Ganea urcă la prezidiu.) Da, suntem regulamentar. 1. Proiectul de Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române, cu titlul de "cetăţenie de onoareˮ, domnului Menachem Hacohen. Mă scuzaţi... (Discuţii la prezidiu.) Deschid această şedinţă cu proiectul mai-sus amintit. E vorba de acordarea cetăţeniei române, cu titlul de "cetăţenie de onoareˮ domnului Menachem Hacohen. Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere şi proiectul de hotărâre au fost distribuite şi afişate. Invit la microfon, pentru prezentarea raportului comun şi a proiectului de hotărâre, un coleg, membru în comisia juridică. Domnule Varga, raportul. Vi-l dau. Vă rog, domnul Varga. Raportul comun.

Vasile Varga Mulţumesc, doamnă preşedinte. În şedinţa comună din 4 decembrie 2019, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au examinat propunerea Guvernului României de acordare a cetăţeniei române cu titlul de "cetăţenie de onoare" pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, domnului Menachem Hacohen, cetăţean israelian. Birourile permanente ale celor două Camere au transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/19420/A.T. din 3 decembrie 2019, împreună cu documentaţia anexată, în vederea întocmirii raportului comun şi a proiectului de hotărâre. Comisiile juridice ale celor două Camere, în şedinţa din 9 decembrie 2019, au examinat documentaţia anexată la adresa Birourilor permanente, precum şi Memorandumul cu tema "Transmiterea către Parlamentul României a propunerii de acordare a cetăţeniei române, cu titlul de «cetăţenie de onoare», pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, domnului Menachem Hacohen, cetăţean israelian. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului celor două Camere, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind acordarea cetăţeniei române, cu titlul de "cetăţenie de onoare", pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, domnului Menachem Hacohen, cetăţean israelian. Hotărârea...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Vasile Varga Nu citesc hotărârea?

Carmen-Ileana Mihălcescu Proiectul de hotărâre a fost distribuit, afişat. O să vă rog să-l şi citiţi.

Vasile Varga Având în vedere Memorandumul Guvernului nr. 20/19420/A.T./2019, cu tema "Transmiterea către Parlamentul României a propunerii de acordare a cetăţeniei române, cu titlul de «cetăţenie de onoare», pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, domnului Menachem Hacohen, cetăţean israelian", În temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificări şi completări ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre: Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu titlul de "cetăţenie de onoare", pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, domnului Menachem Hacohen, cetăţean israelian. Semnează preşedintele Camerei Deputaţilor, Ion-Marcel Ciolacu, şi preşedintele Senatului, Teodor-Viorel Meleşcanu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Îl invit la microfon pe colegul nostru, domnul deputat Silviu Vexler.

Silviu Vexler Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Anul acesta, Marele Rabin Menachem Hacohen va celebra 25 de ani de la momentul când a devenit îndrumătorul spiritual al comunităţilor evreieşti din România. Lider religios eminent, Marele Rabin Hacohen a avut o influenţă decisivă asupra vieţii religioase evreieşti din România, asupra relaţiilor comunităţilor evreieşti cu statul român şi cu celelalte culte din ţara noastră. Menachem Hacohen s-a născut la data de 26 iulie 1932, la Ierusalim. În anul 1951 a fost numit Rabin al Marinei militare israeliene, iar ulterior a devenit şef rabin al Histadrutului, principala organizaţie sindicală din Israel, şi al Moşavurilor, poziţii pe care le îndeplineşte şi în ziua de astăzi. Personalitate marcantă la nivel internaţional, Marele Rabin Hacohen a promovat în permanenţă imaginea României în lume, a susţinut dialogul şi cooperarea interreligioasă din România şi a avut o contribuţie majoră la păstrarea memoriei Holocaustului. Membru în Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România şi lider al Comitetului Evreiesc American, cea mai mare organizaţie evreiască la nivel mondial, Marele Rabin Hacohen a încurajat şi a contribuit la prezentarea în afara ţării a elementelor fundamentale ale culturii României. Prieten şi consilier al lui David Ben Gurion, părintele fondator al statului Israel, marele rabin este autorul unor lucrări de mare valoare privind tradiţia şi cultura evreiască universală şi românească. De-a lungul anilor s-a implicat activ în promovarea culturii şi memoriei evreieşti din România şi în dezvoltarea bunelor relaţii dintre statul român şi comunitatea evreiască, precum şi dintre statul român şi statul Israel. Întreaga activitate a Marelui Rabin Hacohen reprezintă un exemplu de solidaritate şi cooperare, iar devotamentul cu care se implică în continuare în susţinerea comunităţilor evreieşti din România, a patrimoniului ţării noastre şi a dialogului intercultural, este apreciat şi recunoscut atât în ţara noastră, cât şi pe plan internaţional. În numele comunităţilor evreieşti din România, îmi exprim recunoştinţa faţă de Parlamentul României şi Guvernul României pentru acest gest deosebit care a fost susţinut de toate grupurile parlamentare. Vă mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Doamna Raluca Turcan. Vă rog.

Raluca Turcan Bună ziua! Doamnelor şi domnilor colegi, deputaţi şi senatori, Partidul Naţional Liberal salută decizia Parlamentului, ca astăzi să fie aprobată această hotărâre de acordare a cetăţeniei de onoare pentru domnul Menachem Hacohen. Domnul Menachem Hacohen a fost ales, în anul 1997, Mare Rabin al comunităţilor evreieşti din România şi a îndeplinit această funcţie până în 2011. Menachem Hacohen s-a implicat activ în promovarea culturii şi memoriei evreieşti din România şi în dezvoltarea bunelor relaţii dintre statul român şi comunitatea evreiască, precum şi dintre diferitele culte religioase sau dintre statul român şi statul Israel. A avut o contribuţie majoră în păstrarea memoriei Holocaustului. Menachem Hacohen a fost membru în Colegiul de Onoare al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel". Și, de asemenea, pentru meritele sale deosebite, a fost decorat de preşedinţii României. Cetăţenia română cu titlul de "cetăţenie de onoare" se acordă unor străini, pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, la propunerea Guvernului, prin hotărâre a Parlamentului. Ziua de astăzi reprezintă, din perspectiva Partidului Naţional Liberal, un pas înainte, un pas important pentru întărirea relaţiilor dintre comunitatea evreiască şi statul român, dintre statul român şi statul Israel. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte comentarii de ordin general. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Am încheiat dezbaterile. O să supun votului dumneavoastră, prin ridicare de mână, acest proiect de hotărâre, în ansamblul său. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu sunt. Abţineri? Nu sunt. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.