27 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) COM(2019)331 (PHCD 57/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 15. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) COM(2019)331; PHCD 57/2019. Domnule preşedinte Tîlvăr, vă rog, aveţi cuvântul.

Angel Tîlvăr Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Opinia noastră se referă la COM 331 şi a avut în vedere: proiectul de opinie transmis de către Comisia pentru industrii şi servicii, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru tehnologia informaţiei, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi analiza realizată în cadrul Comisiei pentru afaceri europene. Astfel, noi susţinem propunerea de reformare a regulamentului Parlamentului European şi Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie. Subliniem necesitatea de a interpreta criteriul excelenţei în fundamentarea deciziei de a sprijini formarea unor reţele strategice, durabile şi autosustenabile, pe termen lung, în procesul inovării, într-un mod care să permită includerea entităţilor cu activitate în domeniul tehnologiilor emergente sau distructive. Riscurile inerente începutului nu ar trebui să afecteze negativ evaluarea după criteriile excelenţei. Propunem analizarea posibilităţilor de a se lărgi sfera de aplicare a accesului deschis la rezultatele ştiinţifice şi de a utiliza gratuit şi public datele rezultate din activitatea Comunităţilor de cunoaştere şi inovare, acolo unde este posibil. Totodată, considerăm necesar ca evaluarea modului în care EIT îşi îndeplineşte rolul şi evaluarea activităţii Comunităţilor de cunoaştere şi inovare să includă impactul asupra Pieţei Unice şi a liberei concurenţe. Propunem informarea instituţiilor Uniunii Europene şi Guvernului României, asupra observaţiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuţie la procesul de formulare a unor politici eficiente în domeniu. Comisia noastră s-a întrunit în 22 octombrie şi a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în vederea finalizării procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc foarte mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Dezbaterea pe articole. La titlu dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.