4 decembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 717/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 717/2018; caracter ordinar; 11 amendamente admise. Dacă iniţiatorii doresc să intervină? Nu doresc să intervină. Din partea Comisiei pentru muncă, prezentarea raportului, domnul preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 38 alin. (3) lit. (d) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, preconizându-se acordarea unei majorări salariale pentru personalul din cadrul Bibliotecii Naţionale a României şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române. Propunerea a fost respinsă de Senat în 19 noiembrie 2018; face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Există şi o notă de la Departamentul Legislativ. Dacă îmi permiteţi să o citesc, doamnă preşedinte?

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, vă rog.

Adrian Solomon La poziţia 1 din raport. Titlul legii va avea următorul cuprins: "Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice". Se adaugă cuvântul "cadru", care este scăpat din proiectul de lege al iniţiatorilor. Și, la poziţia a doua din raport, la art. I, are următorul cuprins: "Legea-cadru... privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României..." - pentru redactarea corectă a art. I. La poziţia nr. 8 din raport, la Anexa nr. 3 din tabel, sumele din coloana aferentă "Salariul de bază - lei, gradul II" se inversează cu coeficienţii din coloana "Coeficienţi, gradul I". Pentru îndreptarea unei erori materiale. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vom ţine cont de aceste lucruri. Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Silviu Vexler. Vă rog.

Silviu Vexler Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Proiectul aduce o serie de măsuri pentru sprijinirea segmentului de cultură din cadrul sectorului bugetar, măsuri care sunt mai mult decât bine-venite. Salut în mod special amendamentele care majorează salarizarea personalului din cadrul Bibliotecii Naţionale a României şi al Bibliotecii Academiei Române. Cred că este un gest de demnitate, cu atât mai mult cu cât în 2019 sărbătorim Anul Cărţii. E o măsură care îi va încuraja pe aceşti oameni care şi-au dedicat viaţa şi cariera culturii româneşti. Vă mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Cristian Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Legea-cadru a salarizării s-a bazat pe o dublă minciună. Prima minciună era aceea că forma adoptată iniţial era cea mai bună formă posibilă. Într-un an şi jumătate de aplicare, această lege a suferit peste 10 modificări. Minciună dovedită. A doua minciună este că această lege ar fi avut un impact bugetar calculat. Nici modificarea de astăzi nu are un impact bugetar calculat. Nu am ştiut - noi, ca ţară - şi nu ştim nici acum cât ne-a costat şi cât ne va costa în continuare aplicarea acestei legi. S-au invocat aici, la o discuţie anterioară, normele de tehnică legislativă. Această modificare a legii, precum a fost şi legea iniţială, poate fi atacată pentru motive de constituţionalitate, tocmai pentru că nu respectă această lege, pentru că nu ştim cât ne costă. Și se minte cum că am şti. Nu există studiu de impact şi n-a existat vreodată. Măcar această minciună încetaţi s-o mai rostogoliţi!

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 11. Sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final. Închidem aici sesiunea de dezbateri. Ne revedem la ora 12,00, la şedinţa de vot final. Vă mulţumesc.