11 martie 2019 – Dezbateri politice cu participarea doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul educaţiei naţionale, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Stopaţi schimbările dăunătoare din învăţământul românesc".

Carmen-Ileana Mihălcescu Din partea Guvernului participă la aceste dezbateri doamna ministru Ecaterina Andronescu. Pentru desfăşurarea în condiţii regulamentare a dezbaterilor, vă reamintesc timpul maxim stabilit de Regulament pentru fiecare participant la dezbateri, astfel: reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea - 5 minute; reprezentantul Guvernului - 5 minute pentru a răspunde; reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea va avea 3 minute pentru lămuriri suplimentare; iar celelalte grupuri - câte 3 minute, fiecare, pentru a-şi prezenta punctul de vedere, cu excepţia celui mai mare grup parlamentar din opoziţie, care are 5 minute pentru a-şi prezenta punctul de vedere; reprezentantul deputaţilor neafiliaţi - un minut; şi cel al Guvernului, în speţă, ministrul vizat - 5 minute, la final, pentru răspunsuri.

Carmen-Ileana Mihălcescu În continuare, dau cuvântul doamnei ministru Ecaterina Andronescu. Timpul alocat este de 5 minute. Vă rog, doamnă ministru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Continuăm cu dezbaterile din partea celorlalte grupuri parlamentare. Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul Gabriel Pirtea? Vă rog.

Marilen - Gabriel Pirtea Doamnă ministru, Distinse doamne, Stimaţi domni, Dragi colegi, Se pare că, mai mult ca niciodată, în Ministerul Educaţiei Naţionale, condus de PSD, s-a instalat haosul, incompetenţa, incertitudinea, bezna. La al patrulea descălecat pe scaunul ministerial de pe strada General Berthelot, doamna ministru Andronescu a găsit ambiguitate, nepricepere, haos, amatorism. Şi de atunci lucrurile acestea s-au accentuat. Se pare că miniştrii educaţiei au pus mai sus decât orice principiu, acela de a-şi tatua pe corpul Legii educaţiei numele, inventând tot felul de acte normative care să îi ducă în istorie. Astfel, au amputat, au tăiat, au operat şi au transformat Legea educaţiei într-un Frankenstein. Un Frankenstein care ne sperie copiii. (Aplauze.) Un Frankenstein care le dă coşmar. Şi astfel constatăm că experimentele şi experienţele, pe mintea şi psihicul copiilor noştri, continuă. Toate, de dragul schimbării. Toţi miniştrii se cred un Spiru Haret. Un nou Spiru Haret, care spunea, la un moment dat: "Arătaţi-mi cum este şcoala astăzi şi vă voi spune cum va fi ţara mâine". Aşa este şcoala astăzi, exact cum o vedem. Doamnă ministru, opriţi toate aceste experimente pe mintea şi spiritul copiilor noştri! În ianuarie, am auzit că marele proiect al PSD este o nouă lege a educaţiei. Mai nou, am auzit că, la finalul lunii martie, în mod şoptit, această lege va prinde contur. Nu discutăm despre niciun grup de lucru, nu ştim de nicio dezbatere publică, nu ştim de participanţi la aceste idei - toate născându-se din mintea unui singur om. Nu putem, indiferent cine ar fi această persoană, să acceptăm ca o lege a educaţiei naţionale - care este a ţării, şi nu este nici a lui Pop, nici a lui Popa, nici a lui Andronescu, nici a PSD şi nici a oricărui partid din opoziţie, ci este a ţării - să fie acceptată ca pusă, pe repede înainte, ca într-un fast-food educaţional, pe masa Parlamentului. Doamnă ministru, vă ştiu un om de educaţie. Nu mai ţineţi captivă educaţia şi redaţi-o ţării! Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea Grupului USR, doamna deputat Cristina Iurişniţi. Vă rog. 3 minute, timp alocat.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. O frază ne obsedează de ceva ani. Este vorba de "Educaţia, încotro?". O frază care ne urmăreşte obsedant de aproape 30 de ani, nu-i aşa? Şi, într-adevăr, educaţia nu ar trebui să aibă culoare politică. Sunt total de acord. Politizarea excesivă face din nou ca sistemul de învăţământ să rămână Cenuşăreasa de serviciu a guvernanţilor care s-au perindat în ultimii 29 de ani. Din nou vorbim despre subfinanţare în educaţie. Acesta este adevărul. România rămâne, în continuare, a treia ţară din Uniunea Europeană cu cele mai mici cheltuieli publice pentru educaţie, cu 3,02% din PIB, în condiţiile unui buget nesustenabil, impredictibil, bazat pe cifre fantasmagorice. În acest sens, care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la faptul că învăţământul rămâne şi în acest an subfinanţat, iar cheltuielile pentru investiţii şi dezvoltare sunt minime? Nu mă refer aici la acele 1.400 de şcoli şi toaletele ecologice, ci chiar la nişte construcţii de grădiniţe şi de şcoli care nu s-au realizat, aşa cum v-aţi asumat în Programul de guvernare, sau la perfecţionarea celor 4.500 de cadre didactice necalificate din sistem. Câteva propuneri controversate pe care le-aţi avut la începutul celui de-al patrulea mandat, doamnă ministru. Declaraţiile dumneavoastră, din ultimele luni, nu au făcut altceva decât să inflameze spaţiul public, de la cadre didactice, la elevi şi părinţi. Vă reamintesc câteva dintre propunerile - adevărate petarde - pe care le-aţi lansat în spaţiul public. Propuneri care necesită dezbateri ample - nu-i aşa? - cu toţi actorii din sistemul educaţional. Şi nu pot să nu condamn afirmaţii iresponsabile, de tipul: Este de dorit să lăsăm repetenţi elevii de clasa I pentru a obţine ulterior rezultate mai bune şi a diminua acel procent celebru de 40% analfabeţi funcţionali, potrivit testelor PISA; renunţarea la orele de educaţie fizică şi sport - s-a spus deja aici -, din primii doi ani din învăţământul primar; segregarea claselor de copii cu cerinţe educaţionale speciale, apoi aţi revenit asupra acestei decizii, acestei afirmaţii, printr-un mesaj apărut pe site-ul MEN; introducerea simulărilor la clasa a VII-a - astăzi au început - pentru evaluarea naţională, precum şi revenirea la examenul de clasa a X-a, în condiţiile în care, nu-i aşa, din 2020, învăţământul va fi obligatoriu până la clasa a XII-a, a XIII-a, conform legii. Alte afirmaţii iresponsabile sunt cele cu privire la igienă, la condiţiile sanitare din şcoli, când aţi afirmat că elevii ar trebui să aibă şerveţele umede, în lipsa unor condiţii elementare - apa şi săpunul. Indiferent de culoarea politică, primarii trebuie luaţi la răspundere, inclusiv de Ministerul Educaţiei, de Guvern, pentru condiţiile de mediu care încă mai există în peste 1.500 de şcoli. Discriminarea consilierilor şcolari şi a logopezilor, prin neacordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică. Şi USR vă propune să reintroduceţi în COR meseria facilitatorului şcolar, conform Ordinului de ministru din 2016...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi ... Ordinul de ministru nr. 1.958 din 4 octombrie. Sunt multe probleme. Amintesc şi abandonul, şi părăsirea timpurie. De asemenea, aici, vă întreb care sunt măsurile concrete pe care ministerul le va lua? Pentru că în 2020 va trebui să ajungem la 11,3% şi acum suntem la 18,1%, deci am rămas tot ca în 2014.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Cristina-Ionela Iurişniţi E vorba şi de decontul transportului elevilor...

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi depăşit cele 3 minute...

Cristina-Ionela Iurişniţi ... care nu se realizează prin Legea educaţiei. Pentru că am crezut că renunţăm la monopolul pe informaţie, la experimentarea editurii unice şi a manualului unic, şi iată că din nou Legea a trecut la Senat, Legea domnului Pop, care din nou prevede revenirea la editura unică.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Cristina-Ionela Iurişniţi Iar în privinţa noii Legi a educaţiei... (I se întrerupe microfonul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Vă mulţumesc. Aţi depăşit cele 3 minute. O să invit la... (Vociferări.) Da, vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc. Să închei fraza. Vă reamintesc, în contextul viitoarei Legi a educaţiei, pe care o pregătiţi, că avem nevoie de dezbateri reale, de întâlniri reale, nu întâlniri cu uşile închise, cu directori de şcoli, prin ţară. Transparentizarea consultărilor publice este obligatorie. Şi vă rugăm să încetăm cu abramburelile din educaţie. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu În continuare, dau cuvântul domnului deputat Korodi Attila. Timp alocat - 3 minute.

Attila Korodi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnă ministru, Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Dacă este ceva ce trebuie, într-un timp mult mai realist şi într-o abordare mult mai pragmatică, să rezolve Ministerul Educaţiei este faptul că, după adoptarea noii Legi a educaţiei, încă sunt multe clase, generaţii care nu au acces la noua curriculă şcolară, conform noii metodologii. Cred că este unul din cele mai importante lucruri care trebuie făcute, pentru că aceste generaţii n-au acces la o educaţie modernă, încă parcurg şcoala românească după metodologia veche. Cunoaştem foarte bine dezbaterile şi din Parlamentul României, dar şi cu Ministerul Educaţiei. De foarte multe ori am tras semnal de alarmă. Adoptarea noii curricule, cu viteză foarte încetinită, nu ajută deloc copilul român şi nu ajută deloc şcoala românească. De aceea, doamnă ministru, aici avem multe de făcut. Doamnă ministru, nu pot să nu aduc în această discuţie încă o problemă care, parţial, poate fi ajutată de Ministerul Educaţiei, de a face parte din cele mai importante teme cu care se confruntă comunitatea maghiară, când vorbim despre educaţie. Şi este vorba despre Universitatea de Medicină şi Farmacie de la Târgu Mureş. Universitatea de Medicină a adoptat o nouă linie de predare în limba engleză, dar Universitatea de Medicină, şi la ora actuală, nu doreşte să aplice un articol din Legea învăţământului, care este foarte bun şi într-un spirit european, aplicat de Universitatea "Babeş-Bolyai" şi de Universitatea de Arte de la Târgu Mureş. Este nevoie de tot sprijinul Ministerului Educaţiei, ca şi în condiţiile în care există o autonomie a universităţilor abordarea europeană şi foarte corectă de a crea o linie de educaţie în limba maghiară la Universitatea de Medicină să fie aplicată. Universitatea nu poate să evite această responsabilitate pe care o are, pentru că medicina trebuie să fie pentru toţi şi comunitatea maghiară are nevoie de medici foarte buni care să poată să dialogheze într-un mod profesionist, pregătit şi în limba maghiară. (Aplauze.) Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea ALDE, domnul deputat Ştefan Băişanu. Vă rog.

Ştefan-Alexandru Băişanu Doamnă ministru, Stimaţi colegi, Aristotel, în "Politica", spunea, în secolul al IV-lea î.Hr., că "Educaţia trebuie să fie un obiect al supravegherii publice". Iohann Amos Comenius, în "Didactica magna", în secolul al XVI-lea, spunea că "La naştere, natura înzestrează copilul numai cu seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi religiozităţii, ele devenind un bun al fiecărui om numai prin educaţie". La polul celălalt, Anton Pavlovici Cehov, în secolul al XIX-lea, spunea că "Universalitatea dezvoltă toate aptitudinile, inclusiv prostia". Plecând de la cei trei, vreau să vă spun că trebuie să decelăm între a face sau a ne face că facem în interesul copilului, între a face pentru copil sau doar în interes politic, pentru nevoia de a atrage voturi. Drept urmare, am să scot în evidenţă lucruri bune, şi anume, că aţi reuşit împreună cu noi, deputaţii şi senatorii ALDE şi PSD, să aveţi un buget la Ministerul Învăţământului cu 46,73 de ori mai mare decât cel din 2018, şi anume, o sumă de 30,8 miliarde. Totodată, cred că toate măsurile din Programul de guvernare îşi vor afla un răspuns cât mai rapid în realitatea învăţământului românesc. Trebuie să vă spun doar patru lucruri care nu-mi plac în momentul de faţă, şi anume: 1. Lipsa unui număr corespunzător de creşe şi grădiniţe. Din peste un milion de copii cu vârste între 0 şi 4 ani, doar 344 sunt înscrişi în creşe şi grădiniţe. În Suceava, vă dau un exemplu, se lucrează cu stoicism, de 12 ani, la construirea unei grădiniţe în centrul municipiului. A doua problemă. Datele istorice ne arată că în perioada Evului Mediu, pe teritoriul ţării noastre apar primele WC-uri. Iată, au trecut secole, doamnă ministru, au trecut domnii, au trecut monarhii, au trecut comuniştii, au trecut guvernări ale tuturor partidelor din România şi astăzi, în România, mai avem încă 30% din populaţia României cu WC-ul în curte şi 2.400 de şcoli care au, de asemenea, WC-uri în curte. 389 la Vaslui, la Suceava - şi mi-e ruşine, ca profesor, să o spun - pe locul II - 217, la Botoşani şi la Iaşi câte 207. Punctul 3. Există în continuare şcoli cu predare simultană, într-o singură clasă, în aceeaşi oră...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.

Ştefan-Alexandru Băişanu ...învaţă copii de clasa I, a II-a, a III-a şi a IV-a, cu profesori suplinitori. Rugăminte mare. Aţi propus să daţi tablete şi table inteligente. Este un lucru minunat! Dar, imaginaţi-vă, cam cât de inteligentă trebuie să fie tabla aceea din clasa aceea, în care un suplinitor învaţă copii de clasa I, a II-a şi a III-a şi a IV-a?! Şi ultima - şi cea mai importantă, zic eu - în Bucureşti există peste 13.000 de copii care învaţă de dimineaţă, după-amiază şi seara. Cred că este cea mai mare discriminare între copiii care învaţă în schimbul trei, copiii care învaţă în schimbul doi şi copiii care învaţă de dimineaţă. Ştim cu toţii că randamentul maxim pe care-l are un cetăţean...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Ştefan-Alexandru Băişanu ...este de la 8,00 la 13,00. După aceea intervine reculul. Vă rog din tot sufletul, faceţi, pe baza bugetului pe care-l aveţi, pe baza Programului de guvernare, ca măcar una, două, trei, din acestea patru pe care le-am spus şi care sunt importante, să se realizeze şi, vă garantez, veţi rămâne ministrul meu şi al învăţământului. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Din partea Grupului PMP, domnul deputat Robert Turcescu. Vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Doamnă ministru, Stimaţi colegi, Bună ziua! Distrugerea oricărei naţiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice intercontinentale. Trebuie doar scăderea calităţii învăţământului şi permisiunea fraudei la examenele studenţilor. Consecinţe: pacienţii mor în mâinile unor asemenea medici; clădirile se prăbuşesc, fiind construite de asemenea ingineri; banii se pierd în mâinile unor asemenea economişti; dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea judecători. "Crahul învăţământului este crahul naţiunii!" - sunt cuvintele scrise la intrarea unei importante universităţi, dar ele rezumă perfect şi trist situaţia în care se află astăzi România. Doi ani, patru miniştri, niciun rezultat - este rezumatul guvernării PSD la capitolul educaţie din ianuarie 2017 şi până în prezent. Suntem pe buza prăpastiei, pentru că e plină ţara de doctori cu lucrări plagiate, dar Guvernul refuză constant să facă ceva în privinţa lor, chiar dacă, personal, v-am oferit soluţiile necesare prin intermediul unui proiect de lege prin care propuneam transparenţă şi deschidere totală în ceea ce priveşte lucrările de doctorat. Se promovează constant tot felul de academii-fantomă, aşa încât sinecuriştii cu doctorate dubioase să se poată bucura de titlul de academician. Doamnă Andronescu, desfiinţaţi urgent Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale! Este înţesată de politicieni şi şmecheri cu epoleţi care nu fac altceva decât să-şi mai adauge un titlu şi un salariu în palmares. Între timp, zeci de mii de elevi din toată ţara merg la toaletă în fundul curţii, învaţă din manuale tipărite de nişte incompetenţi la Editura Didactică şi Pedagogică, iar guvernanţii se plâng că nu au bani pentru un sistem de educaţie decent. Abandonul şcolar este în floare, analfabeţii funcţionali au ajuns miniştri. Executivul a dat chix cu Programul "Cornul şi laptele" şi nu a fost capabil să pună în aplicare programul referitor la "Masă caldă în şcoli", care este tot în faza pilot de trei ani de zile. Chinuiţi elevii de la clasele primare şi gimnaziale, cu o programă sufocantă! Aţi transformat părinţii în meditatori şi nu ţineţi seama de nevoia dezvoltării urgente a învăţământului profesional! Ruşine să vă fie tuturor celor care astăzi alcătuiţi Guvernul României! V-aţi bătut joc de educaţie, un drept garantat de Constituţie. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea deputaţilor neafiliaţi, domnul deputat Sorin Cîmpeanu. (Domnul deputat Corneliu Bichineţ solicită să ia cuvântul.) Mai aveţi 20 de secunde, domnule Bichineţ. O să vă acord cuvântul la tura a doua, dar nu mai mult de 20 de secunde. Vă rog.

Sorin Mihai Cîmpeanu Doamnă preşedinte de şedinţă, Doamnă ministru, Distinşi colegi, Am un singur minut la dispoziţie. Voi fi nevoit să mă rezum la un singur exemplu, un exemplu recent, acela al ordinului de ministru, prin care se modifică metodologia de evaluare a şcolilor doctorale. Este regretabil, din punctul meu de vedere, pentru următoarele motive. Pentru aceste cinci motive, doresc să-mi exprim speranţa că nu vom avea o Lege a educaţiei care să fie promovată pe repede-’nainte, prin asumarea răspunderii, pe acelaşi model prin care am schimbat metodologia de evaluare a lucrărilor doctorale, în plin proces de evaluare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea PSD, doamna deputat Camelia Gavrilă. Vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnă ministru, Domnule secretar de stat, Doamnelor şi domnilor colegi, Sigur că putem aborda tema educaţiei în felurite chipuri. Putem să ne apropiem de această temă extrem de complexă, în perspectivă politică - politică şi nu politicianistă -, subliniind reuşitele şi poate restanţele Programului de guvernare, arătând care sunt accentele pozitive şi ce rămâne de făcut, putem dezbate cu efort şi cu atitudine constructivă, cu temeiuri educaţionale, sau putem rămâne într-o retorică politicianistă, putem decupa secvenţe, putem asambla într-un montaj interesant lucruri spuse sau nespuse, lucruri speculate, pentru a ieşi o tentă critică, o tuşă critică excesivă. Dincolo de acestea sunt, însă, fapte, sunt programe, sunt realizări. Aş putea să plec de la momentul salarizării, momentul 2016, momentul actual, creşteri semnificative - unele dintre ele de 140%. Există şi detalii, şi cifre - nu vreau să intru în aceste argumente pe care ministerul le poate puncta, dar ele sunt extrem de importante pentru recunoaşterea valorii cadrelor didactice şi pentru preţuirea pe care Programul de guvernare PSD-ALDE, pe care doctrina social-democrată a dovedit-o în aceşti ani, în raport cu una dintre cele mai nobile profesii. Am putea vorbi de programe de dezvoltare a infrastructurii, aşa cum au fost ele comentate şi reinterpretate. Că este PNDL 1, PNDL 2, programe operaţionale, AFIR - toate înseamnă în jur de 5.000 de şcoli. Au fost deja menţionate. Se adaugă un interesant proiect pe care-l apreciem în bugetul anului 2019, prin care condiţiile igienico-sanitare din şcolile din România profundă se încearcă să fie aduse la nivelul secolului XXI. Comentăm că sunt toaletele în curtea şcolii, dar ne revoltăm atunci când sumele sunt aşezate acolo şi se caută soluţii. Comentăm când vorbim că elevii nu sunt pregătiţi adecvat pentru examene, că nu există o acomodare psihologică treptată şi firească, dar ne revoltăm că există simulare la clasa a VII-a sau la clasa a XI-a. Stimaţi colegi, Putem fi politicieni şi este firesc să fim - şi aici abordările trebuie gândite şi din această perspectivă - dar trebuie să fim şi oameni ai şcolii, şi profesionişti, şi să atacăm lucrurile care sunt de atacat, pentru că nu putem vorbi despre performanţă şi despre evoluţia elevilor, dacă nu-i pregătim şi cu temeiuri ştiinţifice, şi cu aspecte de competenţă, pentru că, la acest moment, parcă, ideea de informaţie este total ignorată sau înlocuită cu termenul "competenţă", fără să se ştie că, de fapt, competenţă înseamnă şi cunoaştere, şi aspect cognitiv, şi abilitate, aptitudine pentru a transfera în alte zone, în alte contexte, ceea ce-ai învăţat, dar şi valori, şi atitudini. Deci este foarte important să ştim că o şcoală poate fi prietenoasă şi trebuie să fie prietenoasă, trebuie să fie o şcoală a stării de bine, de fericire, de evoluţie a copilului la potenţialul lui maxim, dar trebuie să fie şi o şcoală care pregăteşte pentru viaţă, pentru un univers competiţional, pentru o Uniune Europeană în care există dezvoltare, progres tehnologic. Vreau să apreciez în mod deosebit Programul "România modernă, România digitală". Cred că acesta deschide un aspect pe care şi documentele europene îl subliniază încă de la "Declaraţia de la Roma", din 2017, legat de pregătirea elevilor pentru o lume informatizată, pentru universul digital şi cred că vom ieşi, poate, din metodele prea clasice, prea expozitive, prin introducerea tablelor interactive, prin existenţa tabletelor, prin existenţa laptopurilor şi sigur că sunt lucruri foarte multe de făcut. Dincolo de toate aceste reuşite, trebuie să subliniem că nu trăim în lumi paralele, fie că suntem PSD-işti, fie că aparţinem ALDE, fie că aparţinem PNL, sau UDMR, sau PMP. Toţi constatăm că este nevoie de o reaşezare a sistemului de învăţământ, că trebuie să punem nişte accente pe care le-aş sublinia...

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamnă Gavrilă, vă rog să încheiaţi.

Camelia Gavrilă ...legate şi de arhitectura curriculară...

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi depăşit de foarte multă vreme timpul.

Camelia Gavrilă ...legate şi de infrastructură...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Camelia Gavrilă ...legate de rolul consilierilor şcolari, legate de ideea de schimbare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos.

Camelia Gavrilă Aţi dat un nume acestei intervenţii. Să stopăm schimbarea! Nu, stimaţi colegi, schimbarea înseamnă însăşi existenţa. Schimbarea înseamnă, filozofic şi bergsonian vorbind, a te reinventa la infinit, ....

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc, doamnă Gavrilă.

Camelia Gavrilă ...pentru că trăim într-o lume dinamică, o lume a schimbărilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Chiar şi copilul meu de şase ani înţelege de prima dată. Vă mulţumesc. În continuare, Grupul PNL. Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnă ministru, Potrivit datelor Eurostat, România ocupă un loc fruntaş în privinţa abandonului şcolar, la nivel european. 19% dintre tinerii români din intervalul de vârstă cuprins între 18 şi 24 de ani renunţă la studii, 75% dintre copiii de etnie romă nu termină gimnaziul, iar un elev din patru părăseşte timpuriu şcoala în mediul rural. Abandonul şcolar reprezintă o problemă naţională, fiindcă o naţiune fără educaţie este o naţiune fără viitor. Ne uităm la modul în care unii miniştri se exprimă sau la dificultăţile pe care le au la citit şi ne putem da seama că este o direcţie greşită spre care ne îndreptăm. Le puteţi considera declaraţii politice, însă realitatea îmi dă dreptate. Săptămâna trecută a avut loc la Parlament o Masă rotundă, unde subiectul a fost Programul "Şcoală după şcoală", un program cu rezultate concrete în ceea ce priveşte reducerea abandonului şcolar. Ministerul Educaţiei a fost invitat la această dezbatere, dar, din păcate, nu a participat. Costurile Programului de "Şcoală după şcoală", unde copiilor li se oferă o masă caldă, asistenţă la teme şi terapie se ridică la aproximativ 2.500 de lei pe an, per elev. Vă spun că preţul plătit nu este deloc mare, atunci când vorbim despre viitorul ţării noastre. Un alt program, care ajută la reducerea abandonului şcolar, este Programul-pilot pe care-l prelungim an de an şi care oferă o masă diversificată în 50 de şcoli din ţară. Doamnă ministru, Doar 50 de şcoli din 6.170! În fiecare an opoziţia vine şi solicită mărirea numărului de şcoli, astfel încât să ajungem să oferim o masă diversificată în toate unităţile de învăţământ din România. Dacă programele de mai sus ar fi implementate, abandonul şcolar ar fi redus în mod real, nu din pix. Vă întreb, acum, când aveţi cel mai mare buget, cea mai mare creştere economică, aşa cum vă lăudaţi, nu aţi reuşit să direcţionaţi 6% din PIB către educaţie, stimată doamnă ministru, când vom avea 6% din PIB pentru educaţie? Eram în clasa a VIII-a şi îmi amintesc că se apropia examenul de capacitate şi nimeni nu ştia cum urmează să fie admiterea la liceu. Anii au trecut, problemele au rămas aceleaşi, dar ministrul educaţiei, şi atunci, ca şi acum, eraţi tot dumneavoastră! Doamnă ministru, Majoritatea copiilor care abandonează şcoala nu primesc o a doua şansă, din păcate. Dumneavoastră aveţi ocazia de a conduce Ministerul Educaţiei pentru a patra oară. Sper ca măcar de această dată să reuşiţi mai mult decât la precedentele încercări. Întrucât sistemul de educaţie are foarte multe probleme...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.

Sorin-Dan Moldovan Timpul nu-mi permite şi voi încheia. Am doar două întrebări la care vă rog să-mi răspundeţi, punctual. Când respectă ministerul cadrele didactice? Atunci când, prin Ordonanţa Guvernului nr. 114, aţi plafonat sporurile la nivelul salariului din decembrie 2018, sau când aţi semnat acordul cu sindicatele, prin care v-aţi asumat plata sporurilor la nivelul salariului, în baza în plată? Şi care ar fi orizontul de timp pe care dumneavoastră îl estimaţi cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor definitive obţinute de angajaţii ministerului, în instanţe, prin care se decide reîncadrarea lor pe funcţiile deţinute anterior? (Aplauze.) Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Vass Levente.

Levente Vass Doamnă preşedinte, Doamnă ministru, Cine nu-şi aduce aminte de acea plăcere, când aşteptai subiectele la olimpiade?! Cine nu şi-ar dori ca fata sau băiatul să aibă performanţe? Să încurajăm performanţa la olimpiade! Propunerea mea, propunerea noastră, ar fi, doamnă ministru, dacă aţi putea crea o bază de date în care fiecare copil, chiar dacă nu-i pe locul I, nu-i pe locul II sau nu-i pe locul III, să se regăsească, în timp, să vadă, în clasa a V-a, în clasa a X-a, în clasa a XI-a, a participat, a obţinut locul IV, locul V, locul VI. Părerea noastră, dacă Ministerul s-ar strădui, cu GDPR cu tot, ar reuşi în foarte scurt timp să facă şi retroactiv, dar şi de acum încolo, o astfel de bază de date care ar ajuta şi părinţii să-şi poată compara performanţele copiilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Levente Vass Dacă ştiu eu bine... Ultima propoziţie... Mulţumesc. Dacă ştim bine, materialul pentru fiecare judeţ se dă la nivel naţional. Deci este o propunere. Sper că acceptaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Bichineţ, vă rog. 40 de secunde mai aveţi.

Corneliu Bichineţ Doamnă ministru, Eu n-o să fiu jignitor. Dar trebuie să ştiţi că, în România, din cinci elevi, unul strigă: "Mi-e sete!". Din cinci elevi, unul strigă: "Mi-e foame!". Din cinci elevi, unul strigă: "Mi-e frică!". În astfel de situaţii, "În ţara lui Ciocu' mic s-a pus bir şi pe nimic", ştiţi foarte bine! "Iar tainul ni-l mănâncă cormoranul şi Hadârcă. Domnul Orlando se dă huţa şi ne arată la toţi... legea! Bramburica face tumbe pentru că Attila, năucul, vrea s-o înveţe ungureşte...".

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule Bichineţ.

Corneliu Bichineţ "...măcar cum se zice «cucu»". Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Ultimul vorbitor din partea PNL, domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu. Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnă ministru, Stimaţi colegi, Două probleme aş vrea să ridic - o problemă cu caracter general şi una cu caracter particular. Ştim că birocraţia a invadat învăţământul românesc. Spuneaţi că o parte dintre problemele care v-au fost sesizate nu sunt conforme cu realitatea, dar acest lucru o ştim cu toţii. Birocraţia, într-adevăr, ucide educaţia. Cred că o treime din pădurile tăiate din România se află depozitate sub formă de foi, dosare, bibliorafturi în cabinetele şefilor de comisii, ale directorilor, ale secretariatelor, ale comisiilor metodice, în arhive. Trebuie, aici, doamnă ministru, să faceţi ceva! Există sisteme informatice, există calculatoare şi, cu toate acestea, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar a fost transformat precum scribii la curtea faraonilor. Învăţământul propriu-zis, sistemul de educaţie, activitatea instructiv educativă se reduce la a completa documente, hârtii, a umple rafturile cu bibliorafturi. Evaluarea se face măsurând aceşti metri de bibliorafturi care mobilează excesiv cabinetele directorilor, secretariatele, ale şefilor comisiilor metodice. Vă spun acest lucru în calitate de fost şef de comisie metodică, de membru în Consiliul de administraţie a unui Colegiu, de director adjunct, director general, de preşedinte al Comisiei pentru asigurarea calităţii unităţilor şcolare, de metodist. Aceste lucruri trebuie să înceteze, pentru că efectiv şi evaluarea a dus în a cântări...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat. Ieşim din programul aprobat.

Laurenţiu-Dan Leoreanu ...tonele de hârtii care au fost completate. Trebuie să facem ceva să eliminăm acest lucru! Şi a doua problemă. O singură propoziţie. Doamnă ministru, Un caz particular. Aveţi cazul fostului inspector general de la Ialomiţa, care a fost eliberat din funcţie abuziv. S-a îndreptat în instanţă, a câştigat, are o decizie definitivă şi executorie. Când veţi lua măsura să respectaţi legea şi să-l puneţi în funcţie aşa cum prevede legea? (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La finalul dezbaterilor, doamna ministru Ecaterina Andronescu. Vă rog. Două minute.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să nu conversaţi cu sala.

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamnă ministru, Domnule Pirtea... Vă rog, continuaţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu O să vă rog, doamnă ministru...

Carmen-Ileana Mihălcescu ... cu permisiunea dumneavoastră, să fiţi mai succintă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, doamnă ministru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile politice. Declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Vă doresc o seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,06.