3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 (PL-x 558/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018; are caracter ordinar; ne aflăm în procedură de urgenţă; raport fără amendamente; PL-x 558/2018. Din partea Guvernului României? Aveţi cuvântul, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului? Vă rog. Comisia pentru buget, finanţe, domnul Sorin Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Referitor la acest proiect de lege - Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din Regulamentul Camerei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 16 octombrie 2018. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare prorogarea termenului de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, administrare constituită la nivelul regiunii de organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Attila Korodi.

Attila Korodi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Este o a doua ordonanţă de urgenţă, după decizia Parlamentului, decizie care viza mutarea procedurilor fiscale pentru întreprinderile mijlocii, la nivel judeţean, mutare care era necesară, pentru că s-a demonstrat că regionalizarea acestor obligaţii fiscale nu ajuta deloc ca aceste companii mijlocii să persevereze, să fie performante, să poată să se concentreze într-o bună manieră asupra activităţilor proprii. Birocraţia era prea mare. Două ordonanţe de urgenţă au prorogat termenul de implementare a legii adoptate de Parlament. Ceea ce este bine, la ora actuală, este că, în sfârşit, Guvernul, prin hotărâre, a şi emis metodologia şi, în sfârşit, companiile mijlocii pot să întreprindă tot ce înseamnă activitate în relaţia ANAF - companie, pe proceduri fiscale, în judeţ. Este un lucru bun. În sfârşit, face un pas înapoi, după o greşeală care a fost făcută acum câţiva ani de zile.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Lucian Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Partidul Naţional Liberal va vota această ordonanţă de urgenţă, doar din respect pentru contribuabilii mijlocii. O lege care trebuia să intre în vigoare la 1 aprilie a fost prorogată de două ori - întâi, la 1 august, după aceea, la 1 noiembrie. Din păcate, nici astăzi nu se ştie exact cine îi administrează pe contribuabilii mijlocii, ce s-a întâmplat şi ce se va întâmpla cu funcţionarii care lucrau la structurile de contribuabili mijlocii, de la direcţiile regionale. Din păcate, încă o dată, acest lucru ne dovedeşte totala incompetenţă care guvernează astăzi Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.