24 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 265/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; PL-x 265/2019. Are caracter organic; este o respingere. Dacă iniţiatorul doreşte? Nu doreşte să intervină. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun, cine prezintă? Comisia pentru muncă, domnul preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 223/2015; intervenţiile legislative vizând desfiinţarea pensiei de serviciu anticipată parţial, precum şi posibilitatea prelungirii activităţii militarilor şi poliţiştilor care au împlinit vârsta standard de pensionare, la cerere, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani, urmând ca pentru fiecare an să primească un spor de 2% din salariul brut. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor organice. Senatul a adoptat proiectul de lege în 3 iunie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor, cele două comisii, întrunite în şedinţe separate, propun plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt intervenţii? Nu sunt. Vă reamintesc că prin raportul comisiilor sesizate în fond se propune respingerea acestui proiect de lege. Proiectul rămâne la şedinţa de vot final. Punctul 14, din păcate, nu poate fi dezbătut, pentru că nu avem raportul. Motiv pentru care închidem şedinţa de astăzi. Vă doresc o seară bună! La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,03.