6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră" (PL-x 97/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 86. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră" - PL-x 97/2017. Prezentarea raportului comun, vă rog.

Viorel Chiriac Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră" În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, asupra Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră." Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ; avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în data de 21 septembrie 2017. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră". În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului un raport comun de respingere a proiectului de lege. Având în vedere obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Iulian Bulai.

Iulian Bulai Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este o lege care a stat foarte mult timp la sertar. Ştiu că a fost făcută în legislatura trecută. Ei bine, nu doar în ţara aceasta, dar pe continentul european, pe întreg continentul, nu se pot înfiinţa, prin lege, festivaluri, pentru buna raţiune că un festival nu este o formă de organizare, ci o activitate. La fel cum nu poţi înfiinţa prin lege un campionat de fotbal sau o producţie de spectacol, nu poţi înfiinţa nici festivaluri. Poţi înfiinţa, în calitate de Parlament al României, instituţii publice, organe de specialitate ale statului, dar nu aşa, fără să întrebi pe nimeni. Fiindcă a doua condiţie esenţială este ca instituţia să fie în subordonată cuiva sau coordonată de cineva, cineva care dă banii, adică bugetul, supervizează activitatea şi care este coordonator principal de credite. USR va vota pentru respingerea acestei iniţiative. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnule Bacalbaşa, doriţi să interveniţi? Vă rog.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Păsărică, mută-ţi cuibul! (Rîsete.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, mă abţin de la comentarii... Nu mai sunt alte intervenţii. Iniţiativa merge la votul final.