26 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (PL-x 546/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, PL-x 546/2018. Suntem în procedură de urgenţă; 6 amendamente admise şi 4 respinse. Reprezentantul Guvernului. Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle, prezentarea raportului, vă rog. Faceţi naveta.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 octombrie 2018. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi - înregistrându-se o abţinere - să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Avem şi 4 amendamente respinse, care aparţin colegilor de la UDMR. Doriţi să le susţineţi? Nu. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La 2, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La 3, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. 4, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 5, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 6, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final.