6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 136/2015). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 97. Proiectul de Lege pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - PL-x 136/2015. Din partea Comisiei pentru muncă, prezentarea raportului suplimentar. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. În temeiul art. 104 alin. (3) din regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială prin adresa nr. PL-x 136/2015 din 6 aprilie 2016, în vederea întocmirii unui nou raport. În urma reluării dezbaterilor, în şedinţa din 10 mai 2017, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a proiectului de lege, exprimată în raportul depus cu nr. 4c-7/135 din 15 septembrie 2015. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final. Reamintesc prevederile art. 104 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (3) din regulament, potrivit cărora procedura se finalizează cu propunerea de adoptare a iniţiativei legislative.