8 octombrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar (Pl-x 263/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 14, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar; Pl-x 263/2018. Sunt 8 amendamente admise. Este cu caracter ordinar. Din partea iniţiatorilor? Nu doreşte nimeni să intervină. Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului? Vă rog, aveţi cuvântul.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 263/2018 din 25 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000, în sensul stabilirii ca actualizarea coşului minim de consum lunar să se facă de către Institutul Naţional de Statistică, iar valoarea acestuia să se aprobe prin hotărâre de Guvern. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 aprilie 2018. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Dumitru Oprea? Vă rog.

Dumitru Oprea Da. Am făcut parte din Comisia pentru muncă şi cele trei abţineri sunt ale celor de la Partidul Naţional Liberal. De fapt, între timp, titlul proiectului este un pic diferit. Se face trimitere la noul titlu, în care se vorbeşte despre structura coşului minim de consum pentru un trai decent în România. Deci nu mai este coşul minim, este un trai decent. Iar toate propunerile făcute de iniţiatori sunt destul de interpretabile. Este aviz negativ al Ministerului Finanţelor Publice, este aviz negativ al Guvernului României şi noi totuşi venim şi vorbim de un trai decent. Iar traiul decent, pe baza datelor din septembrie 2018, este unul care conduce, la nivelul familiei formate din doi membri şi doi copii, la 6.762. Şi inflaţia în 2019, august, faţă de 2018, este aproape de 4%. Faceţi un calcul şi vedeţi dacă la 6.762 mai aplicăm un 4% la ce sume ajungem! Adică, à la Marin Sorescu, este un joc "de-a v-aţi vaţelea". Hai să propunem salarii astfel încât să fie un trai decent! Nu votăm aşa ceva. Deci Partidul Naţional Liberal nu va vota un astfel de proiect.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la 8. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Anexă. Pe anexă dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Propunerea merge la votul final.