6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică (Pl-x 796/2015). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 95. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a art. 29 al Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică - Pl-x 796/2015. Din partea Comisiei pentru industrii, prezentarea raportului. Vă rog.

Octavian Petric Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a art. 29 al Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a art. 29 al Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. Guvernul nu susţine. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea legislativă. Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă dezbaterii în fond. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a art. 29 al Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Pe procedură, domnul Gabriel Andronache. Vă rog.

Gabriel Andronache Doamnă preşedinte de şedinţă, Am constatat, din păcate, în baza dispoziţiilor art. 151 din Regulament, coroborat cu art. 57 alin. (2), că, în prezent, Regulamentul nu este respectat. Şi, din păcate, uitându-mă pe ordinea de zi, nici la punctele următoare nu există premisele ca art. 57 alin. (2) să fie respectat, în sensul în care - şi voi reveni în altă şedinţă pe tema aceasta, dar voi avea o propunere concretă - raportorul, repet, raportorul sau preşedintele comisiei va susţine în plenul Camerei Deputaţilor raportul aprobat de comisie. În cadrul acestui punct care este în dezbatere, în mod evident nu avem nici un raportor, pentru că raportul nu spune ceva despre chestiunea aceasta şi nici preşedintele comisiei nu este cel care a susţinut raportul. Ca atare, vă solicit o pauză de consultări, să vedem dacă putem remedia, acum, această chestiune, dacă nu, să luăm măsurile procedurale necesare. Deci pauză de consultări - un minut, două minute.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Aşa cum aţi observat, sunt foarte multe iniţiative legislative care vin din legislatura trecută, pe de o parte. Pe de altă parte, daţi-mi voie să închid această iniţiativă legislativă. Nefiind alte intervenţii la dezbateri generale, aceasta rămâne pentru şedinţa de vot final. Vă mulţumesc. (Consultări.) Bun. Ne-am lămurit.