28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 327/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; este PL-x 327/2018; are un caracter ordinar şi avem 13 amendamente admise. Din partea Guvernului? Aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru agricultură, prezentarea raportului? Domnul Valeriu Steriu, vă rog.

Valeriu-Andrei Steriu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 271/29.03.2018; avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. În finalul dezbaterilor, membrii comisiei sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu amendamentul admis redat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Vasile Gudu, vă rog.

Vasile Gudu Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Sunt parlamentar de Tulcea, un judeţ care - legat de subiectul acestui proiect de lege - se situează pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte agricultura ecologică. Aşadar, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru ca acest proiect de lege să treacă astăzi. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu. Adoptat. De la marginal 2 la marginal 5. Dacă sunt observaţii? Nu. Adoptate. De la marginal 5 la marginal 10? Nu sunt observaţii. Adoptate. De la marginal 11 la marginal 13. Sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final. Următorul.