27 noiembrie 2019 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 148/2019/1.10.2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 25. Reexaminarea, la cererea preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 148/2019; raport fără amendamente. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comisiei. Domnule Dănuţ Păle, vă rog, aveţi cuvântul.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Legea adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare, preşedintelui României, la data de 18 iunie 2019. Preşedintele României, la data de 8 iulie 2019 a formulat o obiecţie de neconstituţionalitate asupra legii mai sus menţionate. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat legea, ca urmare a cererii de reexaminare formulate de preşedintele României, şi a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative în forma transmisă la promulgare, însuşindu-şi astfel textele care au fost adăugate de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, care nu au fost dezbătute la Senat. Comisia pentru agricultură a dezbătut reexaminarea legii mai sus menţionate, în şedinţa din data de 15 octombrie 2019. Ca urmare a dezbaterilor referitoare la reexaminarea legii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, - s-au înregistrat 3 abţineri -, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare. Vreau să mai completez cu o notă, la PL-x 148/2019. Conform observaţiilor primite de la Departamentul Legislativ, vă rugăm să fiţi de acord cu renumerotarea articolelor romane, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Colegilor noştri să le înmânaţi nota cu modificările respective. Intervenţii, dezbateri generale? Domnul Magyar Bálint.

Loránd-Bálint Magyar Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul UDMR susţine această iniţiativă legislativă. Considerăm că este o iniţiativă bună, care rezolvă o parte dintre problemele colegilor noştri, medici veterinari din teritoriu. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simionca. Dezbateri generale. Intervenţie. Vă rog.

Ionuţ Simionca Bună ziua! Dragi colegi, Eu sunt unul dintre iniţiatorii acestei legi. Este o propunere bine-venită, mai ales la noi, în judeţul Bistriţa-Năsăud, unde medicii veterinari trebuie să acopere o zonă foarte mare... şi sunt foarte puţine gospodării. Credem că acest sprijin acordat medicilor veterinari îi va îndupleca pe mai mulţi tineri medici veterinari să meargă în mediul rural, să se dezvolte, să fie alături de agricultori, de fermierii noştri. Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ şi vă rog şi pe dumneavoastră să-l susţineţi. Este un proiect bun pentru fermierii români. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle. Aveţi cuvântul. Vă rog.

Dănuţ Păle Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Le mulţumesc tuturor colegilor care au fost semnatarii acestei propuneri legislative. Toţi colegii din Parlament, indiferent de culoarea politică, au înţeles necesitatea acestui demers. Vreau să-i liniştesc pe cei care ar avea ceva reţineri, fiind o cerere de reexaminare făcută de preşedinte. Cred că preşedintele nu a fost bine informat, pentru că, dacă citim, la primul paragraf, motivul pentru care a solicitat reexaminarea legii, având temerea că statul, în anumite zone depopulate, zone în care nu mai sunt animale, pentru a fi atractive, statul are posibilitatea, după epuizarea tuturor formelor de a atribui acea zonă unui medic veterinar, să asigure sănătatea animalelor şi implicit a omului, să angajeze personal sanitar-veterinar. Impactul bugetar nu este atât de mare, dacă luăm în calcul nenorocirile care s-au întâmplat tocmai prin lipsa acestui personal sanitar-veterinar care nu mai este atras să lucreze în zonele fără animale. Vă mulţumesc tare mult şi aştept ca la votul final să votaţi cu inima deschisă acest demers legislativ!

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.