3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PL-x 537/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; caracter ordinar; procedură de urgenţă; raport fără amendamente; PL-x 537/2018. Din partea Guvernului României? Vă rog frumos, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte Iulian Iancu. Vă rog.

Iulian Iancu Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Avem avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avem adoptarea de către Senat a proiectului. În esenţă, aşa cum s-a prezentat şi din partea Guvernului, în anul 2018 se doreşte, prin acest proiect, să se menţină caracterul anual al Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precum şi cuantumul de 50% al cotei părţi care se alocă de la bugetul de stat pentru finanţare. În urma dezbaterilor, comisia propune adoptarea proiectului, cu unanimitate de voturi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.