8 octombrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Pl-x 170/2019). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 11, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Pl-x 170/2019. Sunt 44 de amendamente admise şi două respinse. Din partea iniţiatorilor... Domnule Roman, doriţi să interveniţi? Nu. Domnule Varga... Raportul, da. Prezentarea raportului. Vă rog. Raportul comun suplimentar.

Vasile Varga Mulţumesc, doamnă preşedinte. Pe 18 septembrie 2019 s-a hotărât retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 celor două comisii. Pentru această iniţiativă legislativă s-a întocmit un raport comun, prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise. Senatul a respins, ca primă Cameră sesizată. Avem un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, un aviz negativ cu un amendament respins al Comisiei pentru industrii şi servicii şi un punct de vedere negativ al Guvernului. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991. Propunerea prevede, printre altele, că nu este necesară, pentru anumite categorii de lucrări, emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Comisia Tehnică de Circulaţie şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română. De asemenea, se propune, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean/al primarului/al primarului general al municipiului Bucureşti, constituirea şi funcţionarea unei structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, în vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea, în condiţiile legii, a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în data de 7 octombrie 2019. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii sesizate în fond s-a hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50. Aş vrea să precizez că există o eroare de redactare, la marginal 18, la art. 7 alin. (6), sintagma "sau a schimbării de termen" va fi înlocuită cu sintagma "sau a schimbării de temă".

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos. Dezbateri generale? Domnule Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Pe scurt, acest proiect de lege modifică substanţial trei lucruri. În primul rând, reducem numărul avizelor necesare în procedura de autorizare, ceea ce înseamnă mult, în condiţiile în care astăzi avem nevoie de 27 de avize pentru autorizaţiile de construire. 2. Se reduc termenele de eliberare a autorizaţiilor de construire, a certificatelor de urbanism şi practic se reduce birocraţia umblatului pe la 27 de avizatori. Iar cel mai important lucru este că se introduce comisia de acord unic pe lângă autorităţile publice locale, iar avizatorii comunică între ei, pentru a nu mai purta cetăţeanul pe drumuri. Vreau să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru administraţie publică, de la toate grupurile. S-a muncit timp de trei ani de zile pe acest proiect. În cele din urmă am reuşit să ne armonizăm şi cu MDRAP, şi spun că astăzi vom da cu toţii un vot pentru o lege bună. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Vasilică. Domnule Vasilică, apăsaţi cred că din greşeală şi mă induceţi în eroare. O să vă rog să fiţi atent. Domnul Seres Dénes. Vă rog.

Dénes Seres Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că amendarea Legii nr. 50 a stat în atenţia noastră, cât şi a ministerului de specialitate de mai multă vreme. Ca procedură, s-a procedat la consultarea acestui minister, care prin ordonanţă de urgenţă a încercat să modifice Legea nr. 50. S-au reţinut amendamentele care au adus anumite îmbunătăţiri legii. De asemenea, s-au consultat şi structurile asociative ale autorităţilor locale. Aici s-au amintit importanţa legii, amendamentele, în primul rând scurtarea termenelor, reducerea avizelor, scutirea anumitor construcţii de autorizaţie de construcţie, precum şi simplificarea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor şi a avizelor. Având în vedere toate aceste modificări care altfel sunt benefice, atât autorităţilor locale, cât şi beneficiarilor, şi grupul nostru parlamentar sprijină această iniţiativă. Mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Radu Nicolae?

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Stimaţi colegi, Un proiect de lege care a fost intens dezbătut, cel în ultima perioadă. Le mulţumesc tuturor celor care au participat şi care au sprijinit acest demers legislativ. Vine să clarifice foarte multe lucruri, vine să ajute cetăţeanul, în sensul în care termenele sunt foarte clar stabilite şi, mai mult decât atât, se introduc şi sancţiuni pentru cei care nu le respectă, lucru care nu era prevăzut în Legea nr. 50. Să sperăm că de astăzi intrăm în normalitate în ceea ce priveşte eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. Grupul PSD a sprijinit iniţiativa şi o va vota. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 31 dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. La nr. crt. 32? Domnul Nicuşor Dan. Doriţi să vă susţineţi un amendament respins.

Nicuşor Daniel Dan Stimaţi colegi, Vreau să vă supun atenţiei un exemplu, din păcate foarte întâlnit în practică. Să presupunem că un primar, o primărie, emite o autorizaţie de construire care încalcă legea: are un etaj în plus sau nu respectă distanţa laterală şi aşa mai departe. Şi un vecin sesizează Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Inspectoratul de Stat în Construcţii crede că autorizaţia este nelegală. Avem două posibilităţi. Una - Inspectoratul de Stat în Construcţii nu face nimic, vecinul se duce în instanţă, procesul durează 5-6 luni, între timp beneficiarul autorizaţiei construieşte, vinde, şi urmează un proces de câţiva ani între beneficiar, vecin şi toţi cei care au cumpărat. Sau adoptăm o soluţie care este utilizată de multe ţări europene. Inspectoratul de Stat, ca organ de stat de control, aşa cum este în legislaţia noastră, emite un act administrativ prin care suspendă executarea autorizaţiei. Acest act, la rândul lui, poate să fie contestat în instanţă, nu mai are o valoare absolută. Dar în felul acesta evităm soluţia, evităm situaţia în care avem litigii nesfârşite pe construcţii care se construiesc când ştim deja că autorizaţia este nelegală. În sensul acesta a fost amendamentul meu, ca Inspectoratul de Stat în Construcţii, ca organ de control, conform legii, când apreciază că o autorizaţie este nelegală, să emită act administrativ de suspendare a executării ei. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. O să supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la poziţia 32. Vot, vă rog. A fost respins cu 112 voturi împotrivă, 28 de voturi pentru, 13 abţineri. O să supun în integralitate din raportul comisiei nr. crt. 32. Vot, vă rog. Adoptat cu 127 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 24 de abţineri. De la nr. crt. 33 la nr. crt. 44 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Propunerea merge la votul final.