16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 728/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 11 3 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 728/2018. Are caracter ordinar. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun. Vă rog.

Matei Suciu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Proiectul de lege introduce un model de accizare a băuturilor răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri libere. Acest proiect de lege a fost respins cu majoritate de voturi. Deci s-a propus un raport comun de respingere a proiectului de lege, deoarece acciza propusă pentru băuturile răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri libere nu poate fi încadrată ca acciză armonizată, conform Directivei 2008/118/CE a Consiliului, din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei nr. 92/12/CEE. În acelaşi timp, o taxare suplimentară poate fi considerată taxare discriminatorie, urmând ca în perioada următoare să identificăm o altă formă de act normativ, astfel încât consumul acestor tipuri de produs cu un conţinut ridicat de zaharuri libere să fie diminuat. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Matei Suciu doreşte să intervină? A, dumneavoastră sunteţi! Îmi cer scuze! Fiind o respingere, proiectul rămâne la votul final.