9 mai 2018 – Aprobarea modificării ordinii de zi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bună dimineaţa, din nou! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment şi-au înregistrat prezenţa 139. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. De la ora 10,00-11,30 avem dezbateri; de la 11,30-12,00 - pauză; la ora 12,00 - vot final; apoi, şedinţa Biroului permanent. Continuăm cu punctul 5. Procedură? Vreţi să interveniţi pe procedură, domnule Suciu? Domnul Korodi Attila, pe procedură. Vă rog.

Attila Korodi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnă preşedinte, pentru ordinea de zi propun ca de la punctul 30, PL-x 181/2017 (Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011) , să fie adus în faţă, la punctul 9. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Proiectul de la punctul 30 - la punctul 9. Vot, vă rog. Cu 90 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi o abţinere, PL-x 181/2017 a fost mutat pe poziţia 9. Pe procedură mai sunt intervenţii? Domnule Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Tot pe procedură, vă solicit ca de la Capitolul III, Capitolul "Reexaminări", Proiectul de la poziţia 29, să fiţi de acord, prin supunerea la vot, cu mutarea pe poziţia 7. Iar Proiectul de la poziţia 33, la fel, să fie mutat pe poziţia 8. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog, pentru mutarea proiectului de la poziţia 29 pe poziţia 7. Şi pentru pentru mutarea proiectului de la poziţia 33 pe poziţia 8. Două voturi, vă rog. Cu 99 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, o abţinere şi un coleg fără opţiune, proiectul de pe poziţia 29, PL-x 359/2016 (Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.718 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017), a fost mutat pe poziţia 7. Şi, următorul vot, proiectul de la poziţia 33, PL-x 36/2018 (Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii), pentru mutarea pe poziţia 8. Vot, vă rog. Cu 106 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere, PL-x 36/2018 a fost mutat pe poziţia 8.