10 aprilie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 411/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 4, Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României; PL-x 411/2017/2018. Avem un raport fără amendamente; are un caracter ordinar. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului, vă rog.

Costel Neculai Dunava Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Senatul a reexaminat şi adoptat legea, în data de 28 martie 2018. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale? Domnul deputat Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc. Voi începe prin a spune că această iniţiativă parlamentară aparţine unor parlamentari ai Partidului Naţional Liberal. Din păcate însă în procedura legislativă, ca de multe alte ori, o reglementare care avea un obiect propus corect a ajuns să fie denaturată de majoritatea parlamentară şi transformată în cu totul altceva decât ceea ce îşi propuseseră iniţiatorii. În mod evident, chestiunea aceasta a fost constatată şi de Preşedintele României, care a cerut reexaminarea proiectului, deoarece prin amendamentele care au fost introduse în procedură parlamentară s-a ajuns în situaţia în care nimeni nu ştie sau nu poate spune cu exactitate cine coordonează activitatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Din nefericire, nici în procedura de reexaminare chestiunea aceasta nu a fost clarificată. Sunt elemente care arată că Monitorul Oficial îşi va desfăşura activitatea în coordonarea Parlamentului, respectiv a Camerei Deputaţilor, însă o serie de alte chestiuni de natură organizatorică sunt delegate către secretarul general al Camerei Deputaţilor. Spre exemplu, numirea consiliului de administraţie. Interesant lucru! Mai mult decât atât. Deşi este o regie care funcţionează în coordonarea Parlamentului, normele de aplicare, care se referă la organizarea şi funcţionarea Monitorului Oficial, trebuie adoptate prin hotărâre de Guvern. Păi, hotărâţi-vă, stimaţi colegi din majoritatea parlamentară! Funcţionează în subordinea Parlamentului, respectiv, a Camerei Deputaţilor? Sau funcţionează în continuare în subordinea Guvernului? Evident că toate aceste chestiuni ar fi trebuit clarificate. Aceasta solicita şi Preşedintele României în procedura de reexaminare. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Pe cale de consecinţă, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei iniţiative legislative. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii şi nici amendamente, merge la votul final.