12 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 365/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe. 4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii; PL-x 365/2017; lege organică. Avem amendamente admise şi amendamente respinse; procedură de urgenţă. Vă rog, reprezentantul Guvernului, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Comisia, prezentarea raportului înlocuitor. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, doamnă preşedinte. În temeiul art. 90 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa PL-x 365/2017 din 20 decembrie 2017, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, în sensul definirii muncii nedeclarate, stabilirii unor obligaţii pentru angajator în vederea eficientizării controalelor care au ca obiectiv identificarea muncii nedeclarate, înăspririi regimului sancţionator al muncii nedeclarate prin modificarea cuantumului amenzii contravenţionale, precum şi stabilirea posibilităţii achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal de constatare. În urma reluării dezbaterilor, în şedinţa din 6 februarie 2018, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 octombrie 2017. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege, cu amendamentele admise. Şi aş mai vrea să fac o corelare de tehnică legislativă. La nr. crt. 14 punctul 9, art. 1 punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: "La art. 260, după alin. (3), se introduc trei noi alineate - alin. (4), alin. (5) şi alin. (6), cu următorul cuprins..." - iar textul curge. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. Aveţi cuvântul.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege, deşi regimul sancţionator pare a fi unul foarte dur din punct de vedere financiar - şi chiar este în esenţa acestor prevederi introduse în noua lege. Există un punct unde, prin modificarea caracterului sancţionator al persoanelor şi al agenţilor comerciali care încadrează în muncă, fără contract individual de muncă, mai mult de cinci persoane - faptă care acum va deveni contravenţie - acest lucru nu stimulează doar evaziunea fiscală, ci este şi un factor de creştere a gradului de sărăcie, un factor care poate să supună la anumite riscuri o serie de angajaţi care, iată, lucrează la negru. Din păcate, vedem cu toţii ce se întâmplă cu colectarea amenzilor la bugetul public. Foarte multe dintre amenzile care se dau de organele abilitate de control nu se pun în aplicare, iar acel caracter mai dur ale legii iniţiale avea, după părerea mea, un caracter de descurajare. Vorbim despre nişte oameni care nu au asigurări de muncă, nu au asigurări de sănătate, nu pot beneficia de pensii după un stagiu de cotizare şi care nici nu pot beneficia de nicio formă de asistenţă din partea statului, aşa cum beneficiază oricare cetăţean angajat. Aşadar, noi considerăm că, în fapt, această lege, deşi pe undeva rezolvă o serie de probleme, lasă şi o zonă mai mare de lejeritate în ceea ce înseamnă angajarea forţei de muncă la negru, un factor de creştere a gradului de sărăcie şi de creştere a periculozităţii în ceea ce înseamnă munca în România. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alte intervenţii? Domnul deputat Seidler Cristian. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler În Programul de guvernare - ştiţi, documentul acela scris pe baza unei poveşti scrise într-o cărticică colorată - figura faptul că munca la negru se va combate prin creşterea la 5.000 de persoane, de la 2.400 în momentul de faţă, a inspectorilor de la inspecţia muncii, de fapt. Nimic despre acest lucru nu s-a mai auzit de atunci. Este doar o altă ratare a majorităţii parlamentare actuale. În schimb, se modifică Codul muncii, cresc amenzile, dar cum cresc amenzile - şi v-am avertizat data trecută asupra acestui lucru, atunci aţi fost de acord cu retrimiterea la comisie, doar că în urma retrimiterii la comisie nu s-a întâmplat nimic. Cu alte cuvinte, dacă la un punct de lucru nu se vor găsi copii ale contractelor de muncă - atenţie!, oamenii sunt înregistraţi în REVISAL, contractele de muncă sunt încheiate legal, dar nu se găsesc copii ale contractelor de muncă, amenda va fi de 10.000 de lei pentru fiecare angajat al cărui contract de muncă nu se află în copie, accentuez, la punctul de lucru. În 2017, creştem birocraţia cu hârtii. În 2017, creştem birocraţia cu hârtii, doar pentru a avea posibilitatea de a da amenzi de 10.000 de lei, şi cu această măsură veţi impacta acei antreprenori autohtoni de care plângeţi în comunicarea publică. În realitate, de fapt, îi îndoiţi cu amenzi, pentru că aveţi nevoie la bugetul de stat, pe care l-aţi conceput într-o manieră iresponsabilă din punct de vedere financiar-fiscal. Aşadar, vă rog să vă exprimaţi prin vot dacă vreţi birocraţie, iar cine nu este dispus să participe la măsurile dumneavoastră birocratice va lua amendă de 10.000 de lei pentru fiecare lipsă de copie. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Din partea PNL a vorbit deja un coleg de-al dumneavoastră. Fiind procedură de urgenţă, avem un singur vorbitor de la fiecare grup. Alte intervenţii dacă mai sunt, vă rog? Dacă nu, voi ruga comisia să propună timpul de dezbatere.

Violeta Răduţ Propunem 5 minute pentru dezbateri.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cinci minute - vot, vă rog. Cu 94 de voturi pentru, 64 de voturi împotrivă şi 4 abţineri, au fost aprobate cele 5 minute de dezbateri. Trecem la dezbaterea pe articole. Rog colegii să fie atenţi, pentru că avem şi amendamente respinse şi dacă vor să intervină... Voi merge pe numărul curent, numărul marginal care se află în stânga textului. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii la titlul legii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3? Nu. Adoptat. La nr. crt. 4, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 5, obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 6 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 7 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 8 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 9 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 10, obiecţii? Nu. Adoptat. La 11, obiecţii? Nu. Adoptat. La 12 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 13 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 14 dacă sunt obiecţii? La nr. crt. 14 avem corelarea de tehnică legislativă - introducerea celor trei alineate, la propunerea Biroului Comisiei. Este practic o modificare de tehnică legislativă, pe care o supun votului. Vot, vă rog. Modificările au fost citite mai înainte. Fiţi mai atenţi! Cu 101 voturi pentru, 19 voturi contra, 26 de abţineri, corelarea de tehnică legislativă la art. 260, nr. crt. 14, a fost adoptată. La nr. crt. 15 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 16 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 17 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege merge la votul final.