10 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 177/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 3, Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României; este PL-x 177/2018. Este un raport fără amendamente; are un caracter ordinar. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat, prezentarea raportului.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul deputat Andronache Gabriel, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Obiectul de reglementare al acestei iniţiative legislative este unul corect. Vizează modul în care cheltuielile cu privire la funcţionarea Monitorului Oficial şi pentru publicarea actelor normative emise de Parlament, întrunit în şedinţă comună. Atunci, dat fiind faptul că aceste chestiuni sunt chestiuni care trebuie reglementate, Partidul Naţional Liberal va susţine proiectul de lege. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, şi neavând nici amendamente, merge la votul final.