10 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - PL-x 337/2018; 22 de amendamente admise, două amendamente respinse şi o anexă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond? Domnule deputat, vă rog, prezentarea raportului comun.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rezolvării situaţiei juridice a terenurilor aferente casei de locuit, anexelor gospodăreşti, precum şi a curţilor şi grădinilor din prelungirea acesteia, care nu a fost definitivată până în prezent. Sunt avute în vedere şi unele terenuri pe care sunt amplasate construcţii ale fostelor cooperative de producţie, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste şi ale fostelor cooperative de consum. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, înregistrându-se un vot împotrivă, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Domnule Olar? Vă rog.

Corneliu Olar Îmi cer scuze, dar Comisia pentru agricultură văd că astăzi lucrează în plenul Camerei Deputaţilor şi noi, cei din comisie, trebuie să fim mai activi şi mai des aici, la microfon. Sunt de acord cu iniţiativa şi este o treabă care rezolvă anumite construcţii rămase în paragină, care au fost, de fapt, luate prin Legea nr. 18, prin privatizare, şi au rămas proprietarii de construcţii, care nu pot să investească, pentru că ei nu sunt proprietari de terenuri. Acest proiect de lege rezolvă această problemă. Deci terenul urmează proprietarul de construcţii. Aceasta este toată rezolvarea! Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Csaba-István.

Csaba-István Sebestyén Doamnă preşedinte, Stimate doamne, Stimaţi domni, Modificările propuse la Legea nr. 18 sunt cumva într-o legătură logică cu modificările Legii cadastrului pe care am votat-o deja în plen şi servesc, pe de o parte, cum s-a spus şi mai înainte, la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor din intravilan, iar pe de altă parte la accelerarea înregistrării sistematice a terenurilor agricole din extravilan. Deci acestea două servesc atât interesului naţional, cât şi proprietarilor. Deci Grupul UDMR va vota această modificare şi vă rog şi pe dumneavoastră să votaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Avem 22 de amendamente admise şi două amendamente respinse. Dacă de la marginal 1 la marginal 10 sunt observaţii? Dacă nu, adoptate. Dacă de la 11 marginal la marginal 22 sunt observaţii? Nu. Adoptate. La Anexa nr. 1 dacă sunt observaţii? Nu. Adoptată. Proiectul de lege rămâne la votul final.