3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018 (PL-x 656/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018; are caracter organic; se află în procedură de urgenţă; sunt 46 de amendamente admise şi o anexă; PL-x 656/2018. Reprezentantul Guvernului? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Pentru prezentarea raportului comun? Comisia pentru administraţie sau Comisia pentru muncă? Domnul Solomon. Domnule preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 188 din 1999, precum şi stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 2018. Astfel, se propune reglementarea următoarelor aspecte în materia evaluării: periodicitatea evaluării, perioadele evaluate şi perioadele de evaluare, atât ca regulă generală, cât şi excepţiile şi/sau situaţiile individuale, scopul evaluării, conţinutul acesteia şi competenţele/responsabilităţile reprezentanţilor angajatorului care efectuează evaluarea, documentele pe baza cărora se realizează evaluarea, circuitul acestora, precum şi unele elemente procedurale privind primirea/transmiterea, completarea şi analizarea, în vederea asigurării uniformităţii în aplicarea legii, modalitatea de notare şi stabilirea calificativelor corespondente notării. Legea face parte din categoria legilor organice. A fost dezbătută în şedinţe separate de cele două comisii - Comisia pentru administraţie, în 27 noiembrie 2018, iar Comisia pentru muncă, în 20 noiembrie 2018. Cele două comisii propun adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexa prezentului raport. Cu voia dumneavoastră, doamnă preşedinte, am şi o notă rectificativă. Dacă îmi daţi voie să o citesc?

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, vă rog.

Adrian Solomon În raportul comun, dintr-o eroare, la transformarea documentului din format PDF în format Word, atât în textul adoptat de Senat, cât şi în amendamentele comisiei, indicii de la trimiterile la art. 62 13 şi la art. 62 2 nu au fost preluaţi, eroarea menţinându-se inclusiv în amendamente. Prin urmare, sunt necesare două corecturi. La nr. crt. 19, referitor la art. 60 4 alin. (4), atât în textul adoptat de Senat, cât şi în amendamentul comisiei, trimiterea se face la art. 62 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi nu la art. 62 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), cum eronat apare în prezentul raport. La nr. crt. 27, referitor la art. 62 7 alin. (1), atât în textul adoptat de Senat, cât şi în amendamentul comisiei, trimiterea se face la art. 62 2 alin. (1) lit. a) şi nu la art. 62 alin. (1) lit. a), cum, repet, eronat, apare în prezent astăzi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Intrăm la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la 2 la 10, sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 11 la 20, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 21 la 30, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 31 la 46, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. La Anexă, obiecţii? Nu sunt. Adoptată. Proiectul de lege rămâne la votul final.