27 noiembrie 2019 – Reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.683 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.56 din 19 ianuarie 2017 (Pl-x 228/2016/2017). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 28, o respingere, reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 683 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017; PL-x 228/2016/2017. Din partea comisiilor sesizate în fond, domnul Dănuţ Păle. Sunteţi de serviciu astăzi, domnule Păle.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi industrie alimentară şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 683 din 23 noiembrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Precizăm că, în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 308/2012 şi nr. 619/2016, când o lege este declarată neconstituţională în ansamblul său înainte de promulgare, aceasta îşi încheie procesul legislativ. Cu privire la efectele Deciziei nr. 619/2016, "Curtea reţine că în jurisprudenţa sa a statuat că, atunci când, în cadrul controlului a priori de constituţionalitate, constată neconstituţionalitatea unei legi în ansamblul său, pronunţarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecinţa fiind încetarea procesului legislativ în privinţa respectivei reglementări". În consecinţă, membrii celor trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere a Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 683 din 23 noiembrie 2016, care a declarat legea neconstituţională în ansamblul său. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu sunt doritori la dezbateri generale. Nefiind amendamente, urmează votul final pentru această reexaminare.