7 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.168 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x 370/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 24. Propunerea legislativă pentru completarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; caracter organic. Din partea comisiei sesizate în fond? Comisia pentru învăţământ. Doamna deputat Gavrilă? Este Pl-x 370/2018.

Theodora Şotcan Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 370 din 11 septembrie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru completarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării obligativităţii ca, după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 180 de zile, Ministerul Educaţiei Naţionale să transmită către Biblioteca Naţională a României un exemplar tipărit al tezei de doctorat şi al anexelor acesteia, exemplar destinat Fondului Intangibil, precum şi un exemplar digital, pe suport electronic, destinat consultării acestora. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, iar propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. În urma dezbaterii, în şedinţa din 3 octombrie 2018, comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere şi 4 voturi împotriva respingerii, un raport de respingere a propunerii legislative, din următoarele considerente: - Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 66 alin. (4), că: "Structura dosarului de doctorat şi accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură elaborată de CNATDCU şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei în vigoare". Această procedură respectă mai multe reguli, printre care şi cea prin care se stabileşte că "După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a României, unde poate fi accesat la cerere". Totodată, alin. (5) al aceluiaşi articol specifică faptul că "Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent". Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, un exemplar al tezei de doctorat este deja transmis la Biblioteca Naţională a României, asigurându-se accesul persoanelor interesate la cercetarea propusă de teză, dar şi transparenţa corectitudinii documentării bibliografice.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Adrian Prisnel.

Adrian-Claudiu Prisnel Bună ziua! Dragi colegi, Vă invit să votaţi acest proiect de lege, care aduce doar beneficii cercetării din România şi Bibliotecii Naţionale şi care propune un lucru simplu şi normal pentru secolul XXI, ca lucrările de doctorat să fie depuse şi în copie electronică în depozitul legal al Bibliotecii Naţionale. Şi un prin argument, pentru un vot în favoarea proiectului, este că acest lucru face real accesul public la lucrările doctorale, care este garantat prin lege. Acesta este necesar pentru că lucrările sunt finanţate din bani publici, iar de cercetare ar putea să beneficieze toţi cei interesaţi. Cercetarea este un proces cumulativ, actualii doctoranzi trebuind să cunoască cercetările anterioare, fără să fie limitaţi de posibilităţile tehnice ale Bibliotecii Naţionale şi de o birocraţie inutilă. În al doilea rând, ajută în mod real Biblioteca Naţională, pentru că nu mai trebuie să facă efortul de a digitaliza lucrările doctorale din depozitul legal. Un vot pentru ajută şi cercetarea românească şi Biblioteca Naţională. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Este o propunere de respingere care va merge la votul final.