19 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României (PL-x 270/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 18. 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României. Avem procedură de urgenţă. Raport fără amendamente. Din partea Guvernului României, aveţi cuvântul. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru cultură sau Comisiei pentru administraţie. Vă rog. Domnul Călin Ion.

Ion Călin Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Avem avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017, în scopul clarificării mecanismului de finanţare, fără de care nu va putea fi realizată asigurarea fondurilor şi o bună coordonare la nivel naţional a pregătirii manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României şi a Primului Război Mondial. În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi - doar o singură abţinere - întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnul deputat Roman Florin. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, deşi am atras atenţia încă de anul trecut că toate aceste lucruri se întâmplă cu o mare, mare dificultate şi o mare, mare întârziere. Spuneam, tot anul trecut, că majoritatea PSD-ALDE foloseşte acest prilej pentru a sifona banii publici către reprezentanţii lor din teritoriu, şi la momentul respectiv ni se dădeau asigurări că nici vorbă de aşa ceva. Dacă dumneavoastră credeţi că este mai important ca cea mai mare alocare să meargă către o comună din judeţul Olt, pe care o respectăm ca pe orice comunitate din România, pentru Centenar, în condiţiile în care Alba Iulia a fost lăsată în spate, Aradul, Bucureştiul, Iaşiul. Este foarte trist că se întâmplă astfel de lucruri, este foarte trist că prefecţii au fost incluşi în această procedură şi toate proiectele au venit prin prefecturi, iar prefecţii au avut grijă să primească doar anumite proiecte, iar cele venite din partea opoziţiei să fie puse în sertar. Atrag încă o dată atenţia majorităţii parlamentare că Centenarul este al tuturor românilor, şi nu al unui partid politic. Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi act de aceste lucruri care sunt total nepotrivite, nefireşti şi, aş putea spune, pe lângă lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Paşcan Marius.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Vă adresez o întrebare legitimă: l-a mai văzut cineva pe ministrul culturii, George Vladimir Ivaşcu? Se mai află oare printre noi?! Pentru că am încheiat en fanfare sesiunea trecută, n-a venit la nicio invitaţie, deşi a rămas consecvent invitat în cadrul Comisiei pentru cultură, arte şi mass-media, Comisia specială comună "Centenar" nu s-a mai întrunit deloc, cred că de vreo jumătate de an nu mai are adresant. Noi nu primim, în calitate de membri ai acestor comisii, nicio informare oficială legată de proiectele care au fost selectate, de cele care au fost puse în scenă, susţinute financiar. Suntem de râsul lumii! Am avut "Zilele Miron Cristea" la Topliţa, primul patriarh, prim-ministru al României, făuritor al Marii Uniri. Au venit oaspeţi din mai multe ţări ale lumii. Au scris un anuar şi l-au cumpărat din banii lor! Dacă nu era o susţinere locală şi dacă nu erau sponsorizări, nu se putea ţine manifestarea! Am avut zilele legate de Oarba de Mureş, de comemorarea şi memoria celor 11.000 de ostaşi căzuţi pentru libertatea şi neatârnarea României, Festivalul cântecului popular patriotic la Oarba şi la Iernut. Nicio implicare, nicio susţinere, deşi a fost depus proiect! Eu vă întreb, este firesc, acum, în luna septembrie, să stabilim un comitet, o comisie interministerială care trebuia făcută măcar de la jumătatea acestui an?! Ce manifestări sunt susţinute? Cum sunt ele selectate? Care sunt promovate? Ştie cineva? Vă întreb: mai avem ministru al culturii? Mai există Minister al Culturii şi Identităţii Naţionale?! Este de-a dreptul scandalos! Eu mă mir, stimaţi colegi care reprezentaţi puterea, că vă complăceţi într-o asemenea beatitudine, că nu luaţi atitudine şi toleraţi un asemenea fel de a exista a acestui minister şi ministru! Sigur, este, probabil, un minister mai puţin important, dar astăzi şi în acest an cu semnificaţii excepţionale are o putere şi ar trebui să aibă o influenţă covârşitoare. Să vedem manifestări, dezbateri, punerea în lumină a faptelor glorioase ale înaintaşilor, cei 100 de ani excepţionali ai făuririi naţiunii române! Ne batem joc de acest an! Spuneţi-mi, ce manifestări semnificative aţi văzut?! Am văzut doar manifestări tăiate de pe lista care a fost propusă ministrului Romaşcanu, şi mai apoi nu s-a mai promovat nimic! Nu ştim nimic, la nivelul comisiilor de specialitate! Evident, nu ştiţi nici dumneavoastră! Eu vă cer să desfiinţaţi Comisia specială comună "Centenar"! Nu mai are niciun fel de justeţe! N-are activitate! Pentru ce o mai ţinem?! Ca să bifăm acolo că există?! Nu se ia niciun fel de decizie acolo, nu se prezintă nimic! Vă convine un asemenea modus vivendi din partea Ministerului Culturii?! Vă convine ca ministrul culturii să nu respecte legea şi să nu vină la nicio invitaţie a comisiilor de resort, unde este obligat constituţional şi prin regulament să participe?! Este de-a dreptul revoltător! E înfiorător că toleraţi o asemenea manieră de a exista a acestui minister şi ministru! Poate că nu e târziu să luaţi atitudine! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Bulai Iulian.

Iulian Bulai Onorabili parlamentari ai PSD-ALDE, În acest an Centenar nu aţi fost în stare să inauguraţi un singur monument de anvergură naţională dedicat Centenarului. Pentru acest lucru spun un singur cuvânt - ruşine! Ca să afle cum să organizeze sărbătorirea acestui moment unic, Centenarul Marii Uniri şi al creării statului român modern, Guvernului PSD-ALDE i-a luat aproape doi ani, trei guverne, nenumăraţi secretari de stat şi ordonanţe de urgenţă care să corecteze alte ordonanţe de urgenţă, pentru ca acum să ne spună că are nevoie de nişte ani în plus, adică vreo doi, trei. Centenarul trebuie să aibă răbdare ca să poată termina Guvernul ceea ce ar fi trebuit să înceapă acum exact un an şi nouă luni. Această Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2018 nu are legătură cu stabilirea de măsuri pentru derularea Centenarului, ci cu încercarea PSD-ALDE de a petici un dezastru organizatoric pe care îl păstoreşte de la începutul guvernării, în contra instituţiilor, a operatorilor culturali şi ai poporului român, împreună cu care şi pentru care este sărbătorită această 100 de ani de existenţă a poporului nostru. Sub conducerea acestei alianţe politice, însăşi modernitatea statului român pare o realitate mai degrabă a anului 1918, decât a anului 2018. Promovând această ordonanţă, Ministerul Culturii şi al Identităţii Naţionale susţinea că termenul aniversării Centenarului se prelungeşte până în 2020, pentru că este vorba de adevărul istoric. Singurul adevăr istoric al Centenarului care durează trei ani, exact ca cincinalul, în patru ani şi jumătate, este cel al incompetenţei guvernării PSD-ALDE. USR se va abţine să voteze. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Proiectul de lege nu are amendamente. Rămâne pentru şedinţa de vot final.